Zdravie pre všetkých

Naše lieky, vakcíny a spotrebné zdravotné výrobky zlepšujú kvalitu života pacientov a spotrebiteľov na celom svete.

Milióny ľudí však stále nemajú prístup k potrebným očkovacím látkam a liekom, pretože si ich nemôžu dovoliť, nemôžu ich vo svojej lokalite dostať alebo jednoducho neexistujú. Mnoho krajín má aj dnes nedostatok zdrojov pre zdravotné systémy.

Ak chceme hrať svoju úlohu pri riešení týchto globálnych zdravotných problémov a poskytnúť výhody našich produktov väčšiemu počtu ľudí, musíme využiť otvorené inovácie a zamerať sa na nezodpovedané potreby liečby, na priekopnícke nové obchodné modely s cieľom zlepšiť prístup k našim produktom a spolupracovať na posilnení infraštruktúry zdravotnej starostlivosti.