Naše záväzky

Naše prospektové záväzky majú za cieľ odpovedať na globálne zdravotné potreby a sú v súlade s našimi hodnotami.

Podpora integrácie a rozmanitosti

V celej spoločnosti GSK naďalej podporujeme integráciu a rozmanitosť celosvetovo na GSK.

Pokrok: Dobrý pokrok

Zvýšili sme podiel žien v manažmente zo 41% na 42%, vypracovali sme globálne štandardy na meranie výsledkov spoločností z hľadiska postoja k osobám s postihnutím.

Zavrieť

Vytvorenie motivačných a zdravých pracovísk

Naďalej vytvárame pracovné prostredie, ktoré inšpiruje rast a výsledky ľudí zdravým a pružným spôsobom.

Pokrok: Na dobrej ceste

Poskytli sme preventívnu zdravotnú starostlivosť viac ako 14 000 zamestnancom a ich rodinám v 15 krajinách, viac ako 5 200 zamestnancov sa zúčastnilo programov na zvýšenie osobnej odolnosti, od roku 2013 klesla úrazovosť a chorobnosť o 4%.

Zavrieť

Dobrovoľníctvo v komunite na vytvorenie zmeny

Rozširujeme dobrovoľnícke príležitosti v záujme pozitívnej zmeny v komunitách a v oblasti zdravia na celosvetovej úrovni a zároveň poskytujeme individuálny rozvoj.

Zavrieť