Dobrovoľníctvo zamestnancov

Naši zamestnanci venujú svoj čas a odborné znalosti vytváraniu pozitívnej zmeny v našich komunitách na celom svete. Vďaka tomu majú možnosť spoznať niektoré z našich partnerských organizácií a rozvíjať odborné zručnosti v náročných prostrediach. Na oplátku môžu naši partneri ťažiť zo strategického plánovania, prevádzkového zlepšovania a vylepšenej komunikácie. Naše dva pilotné dobrovoľnícke programy predstavuje spolupráca PULSE a tzv. Orange day  (na Slovensku Naše mesto). 

Iniciatíva PULSE

Dobrovoľnícka spolupráca PULSE je iniciatíva založená na zručnostiach. Prostredníctvom spolupráce PULSE sú kvalifikovaní zamestnanci na tri alebo šesť mesiacov priradení na plný úväzok k neziskovým organizáciám, kde svojimi schopnosťami prispievajú k riešeniam problémov v zdravotníctve doma aj v zahraničí.

Od svojho spustenia v roku 2009 už bolo v rámci spolupráce PULSE vyslaných viac ako 635 zamestnancov do organizácií na celom svete, aby podporili viac ako 112 mimovládnych organizácií (MVO) v 65-tich krajinách. Prostredníctvom spolupráce PULSE dobrovoľníci s partnermi hľadajú riešenia problémov, ktoré sa týkajú prístupu k zdravotnej starostlivosti a problémov, ktoré postihujú deti. Tento program našim zamestnancom umožňuje pracovať na plný úväzok s partnerskými organizáciami, ako je Save the Children a PATH, pričom svoje odborné skúsenosti a znalosti využívajú pre dobro organizácie a spoločnosti.

Andrew Witty, generálny riaditeľ spoločnosti GSK zdôraznil: „PULSE je skvelá osobná príležitosť pre jednotlivcov spoznať v živote niečo iné, niečo, čo im dáva možnosť načerpať nové sily – intelektuálne aj emocionálne – a otvoriť myseľ, aby videli, čo sa deje, a pozerali na veci inak. Navyše je to skvelá príležitosť pre mimovládne organizácie, ktoré môžu získať nové zručnosti.“

Report iniciatívy PULSE za rok 2015 si môžete pozrieť tu.

"Orange day"

Naším druhým významným dobrovoľníckym programom je tzv. Orange day, v rámci ktorého každý rok dávame zamestnancom jeden deň plateného voľna na dobrovoľnú prácu pre nimi zvolený komunitný projekt.   Napríklad v rámci Orange days  2014 sa uskutočnila distribúcia jedla pre bezdomovcov v Malajzii, seminár o kariére pre nezamestnaných rodičov v Poľsku a v indickom sirotinci sa realizovali údržbárske práce. Organizácia Save the children zareagovala aj na utečeneckú krízu v Európe, kde svoju podporu venuje deťom v núdzi. 

Partnerstvo GSK a Save the children

Naši zamestnanci sú kľúčovou súčasťou našej globálnej spolupráce s organizáciou Save the Children. Od spustenia kampane v máji 2013 vyzbierali zamestnanci spoločnosti GSK z viac ako 80 krajín viac než 2 mil. £, ku ktorým sa pridajú aj finančné zdroje od spoločnosti GSK. Viac o unikátnom partnerstve medzi GSK a Save the Children sa dočítate tu: http://savethechildren.gsk.com/

Error loading Partial View script (file: ~/Views/MacroPartials/InlineImage.cshtml)
ZINC SK/COM/0036/16c, aktualizované vo februári 2017