Verejná politika a zástupcovia pacientov

Spolupracujeme s vládami, tvorcami politík, multilaterálnymi agentúrami a profesijnými združeniami pri zastupovaní opatrení, ktoré chránia záujmy pacientov a zároveň podporujú naše podnikanie. Spolupracujeme aj s podpornými skupinami pacientov, aby sme od pacientov získali poznatky, ktoré nám pomôžu pri vývoji produktov a presadzovaní opatrení, ktoré lepšie vyhovujú ich potrebám.

Naším cieľom je ukázať, že všetky naše interakcie s politickými aktérmi a záujmovými skupinami pacientov prebiehajú zodpovedajúcim spôsobom, eticky a transparentne.

Zástupcovia pacientov

Lieky a vakcíny prinášajú výrazné výhody jednotlivým pacientom a verejnému zdraviu. Za účelom dosiahnutia týchto výhod musíme komunikovať s externými skupinami v oblasti výskumu, vývoja a marketingu našich liekov a vakcín. To nám umožňuje využívať odborné znalosti pacientov, vedcov, lekárov a ďalších zdravotníckych pracovníkov, aby sme lepšie vedeli, ako robiť výskum čo najefektívnejšie, ako postupovať v liečbe a ako plniť potreby pacientov.

V niektorých prípadoch poskytuje spoločnosť GSK v rámci týchto interakcií finančné prostriedky organizáciám alebo jednotlivcom. Vieme, že tieto vzťahy môžu predstavovať obavy, a preto je naším cieľom poskytovať transparentné informácie o platbách, ktoré realizujeme a prečo ich realizujeme.

Financovanie skupiny pacientov

Skupinám pacientov poskytujeme finančné prostriedky určené na pomoc s každodennými prevádzkovými nákladmi a presne definovanými akciami alebo činnosťami. Naša podpora zahŕňa aj pomoc pri vzdelávaní, školenia pre zamestnancov a spoluprácu pri zvyšovaní povedomia o chorobách a pri projektoch na prevenciu chorôb. Naše vzťahy so skupinami pacientov nám pomáhajú lepšie porozumieť potrebám pacientov a ich chorobám a tieto poznatky potom usmerňujú náš výskum a vývoj.

Na druhej strane sú vďaka našej podpore v rámci debaty o zdravotnej starostlivosti vypočuté aj názory pacientov. Granty a finančné prostriedky od spoločnosti GSK nesmú presiahnuť 25% ročného príjmu skupín pacientov a spoločnosť GSK na tieto organizácie nesmie vyvíjať neprimeraný vplyv, resp. u nich nepropaguje svoje výrobky.

Darcovstvo

Naše investície do komunít majú za cieľ zlepšiť zdravotnú výchovu a zlepšiť prístup k liekom a zdravotníckym službám. Svoju podporu zameriavame na oblasti, v ktorých môžeme dosiahnuť najvýznamnejšiu zmenu.

Poskytujeme transparentné informácie o našom darcovstve a celkové údaje vykazujeme v našej výročnej správe a v Dodatku k zodpovednému podnikaniu. Informácie o našich ročných grantoch, ktoré presiahli sumu 10 000 £ ($ 20,000), si môžete stiahnuť na našej stránke charitatívnych grantov.