Postupy pri výskume

Investície do výskumu a vývoja sú jadrom nášho podnikania a zaisťujeme, aby sme výskum vykonávali na základe vysokých etických štandardov a štandardov kvality vo všetkých krajinách, v ktorých pôsobíme. Či už ide o bezpečnosť pacienta počas klinickej štúdie alebo o nevyhnutné využitie zvieraťa v našom výskume, vždy sa riadime uznávanými normami a zásadami dobrej lekárskej vedy, čestnosti a etiky.

Naším cieľom je riešiť všetky obavy otvorenou debatou o našom výskume a pravidelnou spoluprácou s akademickými vedcami, regulačnými úradmi, tvorcami politík a inými zainteresovanými stranami.

Transparentnosť nášho výskumu

Zaviazali sme sa k vykazovaniu výsledkov z klinického výskumu našich liekov a vakcín, bez ohľadu na to, či sú pozitívne alebo negatívne. Robíme to:

  • uverejňovaním výsledkov nášho výskumu na našej verejne prístupnej webovej stránke Registra klinických štúdií
  • snahou zverejniť všetky výsledky výskumu vo forme celistvých príspevkov v recenzovaných vedeckých časopisoch
  • sprístupnením podrobných anonymizovaných údajov pacientov zo štúdií pre vedcov
  • rozširovaním verejne dostupných informácií na našom Registri klinických štúdií

Register klinických štúdií – ktorý v priemere navštívi viac ako 12 600 užívateľov každý mesiac – dnes obsahuje viac ako 5 500 zhrnutí výsledkov pokusov, ktoré sú zverejnené bez ohľadu na to, či možno výsledky považovať za pozitívne alebo negatívne. V roku 2013 sme k tomuto doplnili aj Správy o klinických štúdiách (SKŠ) – formálne správy o štúdiách o návrhu, metódach a výsledkoch klinických štúdií, ktoré sú podkladom pre žiadosti adresované regulačným úradom.

V máji 2013 sme sa stali prvou spoločnosťou, ktorá spustila on-line systém, aby výskumným pracovníkom sprístupnila podkladové údaje pre ďalší výskum. V januári 2014 sme spustili stránku www.clinicalstudydatarequest.com, ktorá zahŕňa aj údaje iných spoločností. Do konca roka 2014 tento systém použilo popri spoločnosti GSK aj ďalších deväť spoločností. Podporujeme rozvoj nezávislého systému, ktorý bude zahŕňať štúdie z celého odvetvia a akademickej obce.

Zdieľanie nášho výskumu

Navyše sme čoraz otvorenejší pri výmene našich skúsenosti a know-how ako aj v oblasti výskumu zanedbávaných tropických chorôb a tam, kde je to vhodné, sa snažíme zdieľať naše duševné vlastníctvo, aby sme pokročili v inovácii zacielenej na choroby rozvojového sveta.