Naše záväzky

V roku 2012 sme vypracovali 23 záväzkov do budúcnosti v rámci štyroch oblastí nášho prístupu k zodpovednému podnikaniu.

Ich cieľom je riešiť celosvetové zdravotné potreby. Sú v súlade s našimi strategickými prioritami ako aj s našimi hodnotami.

Každý rok na základe týchto záväzkov informujeme o svojom postupe a tu vám ponúkame prehľad o tých, ktoré sa týkajú nášho správania.

Presadzovanie hodnôt v postupoch predaja a marketingu

Pokračovať v podpore hodnotového prístupu k postupom predaja a marketingu na celom svete, pričom jadrom tohto prístupu sú záujmy spotrebiteľov a pacientov.

Pokrok: Na dobrej ceste

Zmenili sme spôsob, akým podporujeme vzdelávanie lekárov.

Zavrieť

Prísna bezpečnosť pacienta a spotrebiteľa

Naďalej zabezpečujeme, aby mali záujmy a bezpečnosť pacientov a spotrebiteľov zásadný význam pre spôsob, akým navrhujeme a vykonávame klinické štúdie, zaisťujeme záruku kvality výrobkov, monitorujeme a vykazujeme nežiaduce účinky pri stálom používaní produktov

Pokrok: Dobrý pokrok

Vyvinuli sme program Dohľadu nad tretími stranami, ktorý skonsoliduje a zefektívni náš prístup k riadeniu rizika tretích strán na celom svete, predstavili sme kompletný program serializácie dodávateľského reťazca „Fingerprint“, ktorý ešte viac posilní naše opatrenia proti falšovaniu.

Zavrieť

Minimalizácia testovania na zvieratách

Striktne spochybňujeme potrebu pokusov na zvieratách a pracujeme na minimalizácii dopadov na životné podmienky zvierat, preto investujeme do rozvoja alternatívnych štúdií a zdieľame údaje o zvieratách.

Pokrok: Dobrý pokrok

Spustili sme strategickú iniciatívu, ktorá má potenciál znížiť našu závislosť na pokusoch na zvieratách, naďalej hľadáme nové spôsoby, ako vyvíjať lieky pomocou ľudských buniek a tkanív spolu s Európskym inštitútom bioinformatiky a inštitútom Sanger Institute.

Zavrieť

Podpora ľudských práv

Podporujeme hlavné zásady OSN v oblasti ľudských práv a podnikania vo všetkých našich aktivitách a dodávateľských vzťahoch.

Pokrok: Na dobrej ceste

Väčšie zameranie na vplyvy na ľudské práva identifikované na základe externého hodnotenia nášho podnikania, napríklad prostredníctvom nášho globálneho programu Dohľad nad tretími stranami.

Zavrieť

Transparentnosť dát z klinických štúdií

Chceme, aby boli naše údaje z klinických štúdií čo najtransparentnejšie, vrátane zverejňovania správ o klinických štúdiách (bez údajov o pacientoch) pre všetky výsledkové skúšky liekov, ktoré robila spoločnosť GSK, a vrátane primeraného sprístupnenia anonymných údajov pacientov vedcom pre ich ďalšie vedecké skúmanie.

Pokrok: Dobrý pokrok

Viedli sme vypracovanie stránky www.clinicalstudydatarequest.com, kde dnes môžu vedci požiadať o prístup k anonymným údajom pacientov z viac ako 1000 klinických štúdií spoločnosti GSK a ďalších spoločností.

Zavrieť

Zaistenie etických stykov so zúčastnenými stranami

Preukázať, že všetky interakcie spoločnosti GSK so záujmovými skupinami pacientov a s politickými aktérmi prebiehajú zodpovedajúcim spôsobom, eticky a transparentne.

Zavrieť