Naše správanie

Meníme spôsob, akým pracujeme, aby sme svoje hodnoty začlenili do všetkého, čo robíme.

Očakávame, že naši zamestnanci a tretie strany, s ktorými pracujeme, budú konať v súlade s našimi hodnotami, ktoré predstavuje orientácia na pacienta, čestnosť, úcta k ľuďom a transparentnosť. Chceme pochopiť – a tam, kde je to možné, prekonať – očakávania spoločnosti. Zmenili sme spôsob nášho podnikania, často aj nad rámec priemyselných noriem, aby sme ešte viac začlenili naše hodnoty.

Postupy pri výskume

Zaisťujeme, aby sme výskum vykonávali na základe vysokých etických štandardov a štandardov kvality vo všetkých krajinách, v ktorých pôsobíme.

Naše záväzky

Naše prospektové záväzky majú za cieľ odpovedať na globálne zdravotné potreby a sú v súlade s našimi hodnotami.