Uhlík

Naším dlhodobým cieľom je mať do roku 2050 uhlíkovo neutrálnu bilanciu v rámci celého hodnotového reťazca. Znižujeme prevádzkové emisie a spolupracujeme s dodávateľmi a spotrebiteľmi na znižovaní emisií súvisiacich so získavaním surovín a používaním našich produktov. To sa vzťahuje nielen na riadenie emisií v hodnotovom reťazci, ale aj na hľadanie iných z hľadiska zdrojov efektívnych technológií pri výrobe našich produktov.

Dopady produktov

Od roku 2011 pracujeme so spoločnosťou Carbon Trust na meraní a certifikácii uhlíkovej stopy našich 40 najpredávanejších produktov, aby sme zistili, kde môžeme čo najúčinnejšie znížiť emisie súvisiace s našimi produktmi.

Prevádzkové dopady

Znižovanie spotreby energie a emisií uhlíka spojených s energiou, ktorú nakupujeme, je dôležitým cieľom nášho programu na zníženie dopadov na životné prostredie. Investujeme do infraštruktúry, ako sú veterné turbíny na výrobu energie z obnoviteľných zdrojov, a využívanie odpadov ako paliva na výrobu energie.