Práca s dodávateľmi

Vieme, že dopad výroby našich produktov a liekov je oveľa širší, než to, čo robíme v našich vlastných prevádzkach. V skutočnosti asi 40% našej uhlíkovej stopy pochádza z nášho dodávateľského reťazca.

Záväzok k riadeniu našich environmentálnych dopadov presahuje naše priame operácie. Práve preto úzko spolupracujeme s našimi dodávateľmi a spoločne hľadáme spôsoby, ako by sme mohli znížiť kolektívny dopad na životné prostredie. 

Preto identifikujeme riziká a možnosti z hľadiska hodnotového reťazca priamo v celej našej dodávateľskej sieti – počnúc našimi operáciami dodávateľského reťazca až po činnosť obstarávania.

Prístup spolupráce

GSK Supplier Exchange je súkromné on-line fórum, kde naši dodávatelia spolupracujú so spoločnosťou GSK a navzájom medzi sebou a vymieňajú si praktické nápady na zlepšenie využívania zdrojov a nápady energetickej efektívnosti.

Použitie údajov o udržateľnosti

Dodávateľov vnímame ako kritických partnerov pri dosahovaní našich cieľov trvalo udržateľného rozvoja a ústredným bodom nášho úspechu je efektívna spolupráca.

Našich dodávateľov žiadame, aby prostredníctvom databázy Ecodesk* vykazovali údaje o spotrebe energie, vody a odpadov.  Minulý rok poskytlo environmentálne údaje viac ako 200 našich dodávateľov, a tie pokrývali viac ako 1 miliardu £ našich celkových výdavkov.  Tieto údaje sme použili na stanovenie priorít v našom úsilí o zníženie vplyvu dodávateľov na životné prostredie. Spoločnosť GSK, napríklad, zorganizovala v prevádzkach niekoľkých našich dodávateľov akcie na zníženie spotreby energie.

* Ecodesk je verejne prístupná databáza, ktorá nám na ročnej báze pomáha spravovať a sledovať vplyv nášho hodnotového reťazca na udržateľnosť. Ak ste dodávateľom spoločnosti GSK a chceli by ste zverejniť svoje informácie na databáze Ecodesk, podrobnejšie informácie nájdete na odkaze GSK Supplier Exchange.