Naše záväzky

Naším cieľom je neutrálna uhlíková bilancia

Do roku 2020 chceme znížiť našu celkovú uhlíkovú stopu o 25% (oproti roku 2010) a do roku 2050 dosiahnuť uhlíkovo neutrálny hodnotový reťazec.

Pokrok: Úlohy

Od roku 2013 chceme v našich prevádzkach znížiť emisie 1. a 2. rozsahu o 11%, od roku 2010 o 19%; zníženie emisií 3. rozsahu o 2% – tento cieľ ostáva výzvou, nakoľko predaj našich inhalátorov na báze pohonných hmôt aj naďalej rastie.

Zavrieť

Zníženie nášho dopadu na spotrebu vody

Do roku 2020 chceme znížiť náš dopad na spotrebu vody v celom hodnotovom reťazci o 20% (oproti roku 2010).

Pokrok: Dobrý pokrok

V roku 2013 chceme znížiť prevádzkovú spotrebu vody o 5% a do roku 2010 o 20% – tým by sa nám podarilo prekonať cieľ na rok 2015 o rok skôr; chceme dokončiť štvorročné posúdenie a zmerať dopad na spotrebu vody v celom hodnotovom reťazci; chceme prejsť na štandard spoločnosti Carbon Trust týkajúci sa vody.

Zavrieť

Redukcia odpadu

Do roku 2020 chceme znížiť prevádzkový odpad o 50% (oproti roku 2010).

Pokrok: Úlohy

V našich prevádzkach sme vyprodukovali 159 000 ton odpadov, čo je o 4% menej než v roku 2013 a o 11% menej než v roku 2010. 6% odpadu putovalo na skládky v porovnaní s 10% v roku 2010. 48 prevádzok dosiahlo nulové množstvo odpadu na skládkach.

Zavrieť

Budovanie udržateľnosti v našom dodávateľskom reťazci

Chceme budovať udržateľné zásobovacie linky pre portfólio výživy a spolupracovať s miestnymi farmármi na zlepšovaní ich poľnohospodárskych postupov, výnosov, konkurencieschopnosti a živobytia.

Zavrieť