Naša planéta

Ak chceme pacientom a spotrebiteľom aj v budúcnosti dodávať vysoko kvalitné produkty, musíme už dnes chrániť prírodné zdroje, ktoré potrebujeme na ich výrobu.

Zaviazali sme sa k riadeniu a zníženiu vplyvov našej činnosti a našich výrobkov na životné prostredie počas celého ich životného cyklu.

Stanovili sme si ambiciózne ciele na zníženie spotreby uhlíka, vody a odpadu v celom našom hodnotovom reťazci – od získavania surovín a vplyvov našich laboratórií a závodov, po používanie a likvidáciu našich výrobkov zo strany pacientov a spotrebiteľov.

Uhlík

Naším dlhodobým cieľom je byť do roku 2050 uhlíkovo neutrálnou spoločnosťou v rámci celého hodnotového reťazca.

Voda

Skúmame spôsoby, ako znížiť spotrebu vody v celom našom hodnotovom reťazci.

Odpady a iné vplyvy

Naším cieľom je do roku 2020 znížiť množstvo prevádzkového odpadu o polovicu. Riadime sa preto štyrmi jednoduchými krokmi.

Práca s dodávateľmi

Záväzok k riadeniu našich environmentálnych dopadov presahuje naše priame operácie. Práve preto úzko spolupracujeme s našimi dodávateľmi a spoločne hľadáme spôsoby, ako by sme mohli znížiť kolektívny dopad na životné prostredie.

Naše záväzky

Zoznam našich výhľadových záväzkov týkajúcich sa našej planéty.