Podporené projekty

Podporené projekty 2018

Dátum pridelenia podpory Zodpovedná osoba Organizácia Názov projektu Suma
16.1.2018 Nikola Gurgoľová Transparency International Slovensko Monitoring transparentnosti v zdravotníctve 2018. Finančná podpora realizácie aktivít zameraná na zvyšovanie transparentnosti a znižovanie korupcie v zdravotníctve 6 000 €
14.5.2018 Ing. Yvetta Makovníková Združenie pacientov s pľúcnou hypertenziou, o.z. Aktivity na šírenie povedomia o pľúcnej hypertenzii medzi širokou verejnosťou. Projekt - výstup na horu Siná v rámci európskej kampane. Projekt "Daruj dych pre pľúcnu hypertenziu" 15.4.2018 - 15.6.2018 1 400 €
14.5.2018 Michal Kubo Zdravé regióny Darovanie vakcín proti hepatitíde A,B pre 32 terénnych pracovníkov Vecný dar
14.5.2018 Magdaléna Rothová ACEC – Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu Pokračovanie projektu šírenia zdravotnej osvety v rómskych osadách a na Luníku IX 7 000 €
24.7.2018 MUDr. Branislav Drugda Nadácia Zrak Systematická pľúcna rehabilitácia ako súčasť komplexnej starostlivosti o pacientov s respiračnými ochoreniami. 3 000 €
16.11.2018 Mgr. Mária Lévyová Asociácia na podporu práv pacientov (AOPP) Podpora druhej pacientskej konferencie, zameranej na program včasnej intervencie. 1 500 €

Zavrieť

Podporené projekty 2017

Dátum pridelenia podpory Zodpovedná osoba Organizácia Názov projektu Suma
5.10.2017 Ing. Milena Prekopová Nadácia POLIS Žilina Podpora osvetovej debaty "Psychologické problémy v starobe" 700 €
29.9.2017 Milan Štefánik Občianske združenie Milan Štefánik Podpora podujatia "OSMIDIV". Umelci na podujatí vystúpia bez nároku na honorár 575 €
24.4.2017 Mgr. Iveta Makovníková Združenie pacientov s pľúcnou hypertenziou, o.z. Aktivity na šírenie povedomia o pľúcnej hypertenzii medzi širokou verejnosťou, prevádzka a činnosť združenia 1 000 €
30.3.2017 Milan Štefánik Občianske združenie Milan Štefánik Podpora podujatia „Chyťme sa za ruky“ Umelci na podujatí vystúpia bez nároku na honorár 575 €
30.3.2017 Magdaléna Rothová ACEC – Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu Realizácia zdravotnej osvety na Luníku IX. a priľahlej nelegálnej osade Mašličkovo – podpora práce asistentov zdravia 5 000 €
30.3.2017   Liga proti reumatizmu – Klub Motýlik Informačný servis a poradenstvo pre pacientov s ochorením na SLE - 100 ks publikácie môj život s lupusom, - 100 ks publikácie Môj denník pre pacientov s lupusom  

Zavrieť

Podporené projekty 2016

Dátum pridelenia podpory Zodpovedná osoba Organizácia Názov projektu Suma
7.1.2016 doc. MUDr. Zuzana Krištúfková, PhD. MPH Slovenská epidemiologická a vakcinologická spoločnosť SLS Základy vakcinológie - skripta pre výučbu predmetu Vakcinológia študentov Verejného zdravotníctva na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave. Vydanie skrípt 2 500 €
12.2.2016 Mgr. Iveta Makovníková Združenie pacientov s pľúcnou hypertenziou o.z. Finančná podpora informačnej kampane o pľúcnej hypertenzie počas roka 2016 s cieľom upozorniť na existenciu tohto ochorenia. 2 000 €
12.2.2016 Fond pre Transparentné Slovensko Nadácia Pontis GSK sa opakovane stalo firemným partnerom Fondu pre Transparentné Slovensko 3 000 €
12.2.2016 Lenka Surotchak Nadácia Pontis n.o. Podujatie Via Bona 6 000 €
23.2.2016 JUDr. Eva Madajová Informovaný pacient Vydávanie edukačných a informačných materiálov „Právne minimum pacienta“, edukačnej príručky pre pacientske organizácie združujúce chronicky chorých ako aj materiálu „Informovaný pacient“ 3 974 €
24.2.2016 Gabriel Šípoš Transparency International Slovensko Grant zameraný na monitorovanie transparentnosti v zdravotníctve 2016 - verejné obstarávanie, transparentnosť nemocníc, lieky a ad-hoc témy 7 000 €
18.4.2016 Magdaléna Rothová ACEC - Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu „Spoločne za lepšie zdravie na Luníku IX“ - pokračovanie implementácie zdravotnej osvety v rómskych osadách s cieľom zlepšenia zdravotného upovedomenia obyvateľov v segregovaných komunitách 7 930 €
27.4.2016 doc. MUDr. Zuzana Krištúfková, PhD. MPH SLS - Slovenská lekárska spoločnosť Očkovanie hrou - zvýšenie povedomia budúcich rodičov o ochoreniach preventabilných očkovaním a význame očkovania. 1 430 €
11.5.2016 Mgr. Gabriela Šlachtičová Základná škola pri zdravotníckom zariadení Podpora oslavy Medzinárodného dňa detí, ktorá sa konala 2. júna 2016 v DFNSP. Zabezpečenie sladkosti bez konzervantov a umelých farbív, pre deti s celiakiou, dia sladkosti. 149,50 €
29.6.2016 Miloš Štefančík Dom Svetla Priama podpora ľudí žijúcich s HIV (PLHIV) a zvýšenie povedomia o HIV medzi širokou verejnosťou a spustenie cielených aktivít - priama podpora ľudí a naučiť sa žiť s diagnózou, dosiahnutie rovnakej kvality života. 4 000 €
12.7.2016 Milan Štefánik Občianske združenie Milan Štefánik – Kráľová pri Senci Podpora benefičného podujatia „OSMIDIV“, ktoré sa uskutoční 21. Augusta 2016 pre 500 mentálne postihnutých ľudí. 575,00 €
26.8.2016 Fero Paulíny Aliancia Fair-Play Podpora konferencie Network 26.9. celodennú v Starej tržnici pre cca 300+ ľudí. Cieľom je prepojiť reformátorov, pozitívnych aktérov na Slovensku a z V4 v mnohých oblastiach, aby sa nám lepšie darilo posúvať Slovensko k férovosti. 500,00 €
27.9.2016 Dávid Richter Asociácia pre mládež, vedu a techniku - AMAVET Vecné ceny do súťaže AMAVET 2016. 400,00 €
4.11.2016 Viktória Syčová - Milá Slovenská asociácia študentov medicíny Grant zameraný na materiálne zabezpečenie testovania HIV infekcie zo slín pre MSM komunitu na diskotékach. 2 000 €
Spolu       38 958,50 €

 

Zavrieť

Podporené projekty 2015

Dátum pridelenia podpory Zodpovedná osoba Organizácia Názov projektu Suma
28.1.2015 Milan Štefánik Občianske združenie Milan Štefánik - Kráľová pri Senci Podpora benefičného podujatia "Objatie tónov", ktoré sa uskutoční 25.1.2015 575 €
10.2.2015 Mgr. Vlasta Pagáčová Občianske združenie DAR ŽIVOTA Odborný seminár na podporu transplantačného programu a darcovstva orgánov v SR 500 €
10.2.2015 Mgr. Iveta Makovníková Združenie pacientov s pľúcnou hypertenziou o.z. Prevádzka a činnosť združenia – core funding. 1 500 €
10.2.2015 PharmDr. Dominik Tomek Akadémia vzdelaného pacienta – Pacientsky hlas Príprava materiálov v rámci programu „Európska únia a jej prínos pre slovenských pacientov“ 3 000 €
10.2.2015 Zuzana Dančíková Transparency International Slovensko – Bratislava Monitoring transparentnosti v sektore zdravotníctva 2015 5 000 €
1.4.2015 Magdaléna Rothová Asociácia pre kultúru vzdelávanie a komunikáciu (ACEC) – nezisková organizácia Preplatenie nákladov potrebných na organizáciu a plynulý priebeh projektu „Spoločne za lepšie zdravie na Luníku IX. 7 000 €
8.4.2015 Eva Zaujecová Asociácia pre kultúru vzdelávanie a komunikáciu (ACEC) – nezisková organizácia 2. ročník konferencie „Zdravé komunity – zdravotná osveta ako forma zlepšenia zdravia v komunitách“ 3 000 €
6.5.2015 Alena Synková Detský fond Slovenskej republiky – Bratislava Darovanie nábytku po rekonštrukcii priestorov GSK 0 €
6.5.2015 Mgr. Ingrid Jurčová ZŠ Pezinok Darovanie nábytku po rekonštrukcii priestorov GSK 0 €
6.5.2015 Ildikó Madarászová Nezábudka – združenie na pomoc rodinám so zdravotne postihnutými deťmi a mladistvými – Senec Darovanie nábytku po rekonštrukcii priestorov GSK 0 €
6.5.2015 Katarína Mistríková Plamienok n.o. – Bratislava Darovanie nábytku po rekonštrukcii priestorov GSK 0 €
6.5.2015 Dáša Tahotná Asociácia inovatívneho farmaceutického priemyslu – Bratislava Darovanie nábytku po rekonštrukcii priestorov GSK 0 €
6.5.2015 Ing.Kateřina Nakládalová Autistické centrum Andreas Darovanie nábytku po rekonštrukcii priestorov GSK 0 €
6.5.2015 PhDr. Dagmar Povodová DOMOV – DÚHA Bratislava Darovanie nábytku po rekonštrukcii priestorov GSK 0 €
3.7.2015 Mgr. Iveta Rajničová Občianske združenie Slovenská asociácia verejného zdravotníctva(SAVEZ) – Košice Podpora medzinárodnej konferencie v oblasti chronických chorôb „Priority actions for the prevention and management of chronic diseases“. 3 000 €
3.7.2015 Milan Štefánik Občianske združenie Milan Štefánik – Kráľová pri Senci Podpora benefičného podujatia „OSMIDIV“, ktoré sa uskutoční 23. Augusta 2015 pre 500 mentálne postihnutých ľudí. 575 €
3.7.2015 Daniela Kevelyová Liga za duševne zdravie Finančná podpora na prípravu odborno-edukačných textov podrobne popisujúcich duševné poruchy. 1 374 €
3.7.2015 Doc. MUDr. Ján Bielik, CSc. Združenie sv. Petra Fouriera – Nové Mesto nad VáhomZväz diabetikov Slovenska – občianske združenie Finančná podpora na organizáciu XXIII. Ročníka tradičného detského tábora Rodina nad zlato“. 600 €
17.8.2015 doc. MUDr. Miloš Jeseňák, PhD., MBA Neinvestičný fond Kliniky detí a dorastu Finančná podpora na vydanie monografie „Materské mlieko a dojčenie v kontexte modernej medicíny.“ 2 000 €
17.8.2015 Dávid Kocan Asociácia pre mládež vedu a techniku – Bratislava Cena GSK Slovakia pre najlepší žiacky vedecko-výskumný projekt v súťažnej kategórií Medicína a zdravotníctvo. Elektronika – 1 ks tablet v hodnote 200€. 200 €
11.11.2015 Milan Štefánik Občianske združenie Milan Štefánik – Kráľová pri Senci Pokrytie nákladov na dopravu, výstavbu a obsluhu zvukovej a svetelnej techniky a technického zabezpečenia benefičného koncertu. Aj napriek vystúpeniu všetkých umelcov na podujatí bez nároku na honorár nebude možné bez Vašej pomoci samotné podujatie uskutočniť. 575 €
12.11.2015 Mgr. Andrea Kovárová Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka Projekt „Láskavý prístup k ľuďom s ťažkým zdravotným postihnutím DSS Sibírka“. Cieľom Láskavého prístupu k ľuďom s ťažkým postihnutím je vzdelávať a podporiť spoluprácu opatrovateľov, rodičov a terapeutov pri starostlivosti o klienta a zlepšovať kvalitu jeho života formou zážitkových seminárov a čítaním literatúry. 771,60 €
20.11.2015 JUDr. Danica Hládeková Cesta nádeje – príspevková organizácia Požadované finančné prostriedky budú použité v priebehu roka 2016 na zvýšenie odbornosti zamestnancov prostredníctvom cyklu vzdelávacích aktivít pod vedením odborných lektorov - Dodržiavanie liečebného režimu v domácom prostredí a Špecifikácia starostlivosti o klienta s demenciou 480 €
23.11.2015 Mgr. Albín Cina ATZA – Asociácia terénnych zdravotných asistentov – o.z. Materiálna podpora asistentov osvety zdravia v teréne. Pre 250 asistentov pracujúcich v teréne by ATZA chcela zabezpečiť rôzny obväzový materiál, teplomery, glukomery, tlakomery, vitamíny a hygienické pomôcky 900 €
Spolu       30 475,60

 

Zavrieť

Podporené projekty 2014

Dátum pridelenia podpory Organizácia Názov projektu Suma
14.3.2014 Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina Koženková lavica do čakárne pre pacientov 309,60 €
14.3.2014 Združenie pacientov s pľúcnou hypertenziou o.z. Finančný príspevok na prevádzku a činnosť združenia v roku 2014 2 000 €
14.3.2014 Detský fond Slovenskej republiky - Bratislava Žiadosť o finančnú podporu projektov MIXCLUB a MIXÁČIK Detského fondu Slovenskej republiky 3 000 €
14.3.2014 Asociácia nemocníc Slovenska - neštátne záujmové združenie Zaplatenie nedoplatku členského príspevku do EAHM za rok 2013 a a časti členského príspevku za rok 2014 2 000 €
14.3.2014 Občianske združenie Karcinóm obličky Finančný príspevok na register karcinomu obličky na Slovensku 2 000 €
14.3.2014 Asociácia pre kultúru vzdelávanie a komunikáciu (ACEC) - nezisková organizácia Finančná podpora na 3.fázu projektu Spoločne za lepšie zdravie na Luniku IX. 7 000 €
21.5.2014 Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina Antidekubitné matrace s pamäťovou penou pre Liečebňu dlhodobo chorých 1 000 €
21.5.2014 Národný ústav reumatických chorôb - Piešťany Finančný príspevok na zakúpenie rehabilitačného zariadenia Combi 400 - v rámci celkovej rekonštrukcie oddelenia, za účelom skvalitnenia staroslitvosti o pacientov 6 000 €
11.7.2014 Univerzitná nemocnica L. Pasteura - Košice Finančný grant na zakúpenie prístroja TENSIOMED ARTERIOGRAF - určovanie kardiovaskulárneho rizika 5 400 €
11.7.2014 Depaul - nezisková organizácia 42 ks vakcín TWINRIX proti hepatitíde A + B pre 14 zamestnancov / dobrovoľníkov pracujúcich pre Depaul vakcíny
11.7.2014 Nadácia Kvapka nádeje Bratislava Výstavba sterilných boxov na DKAIM DFNsP Bratislava 2 000 €
11.7.2014 Asociácia na ochranu práv pacientov SR Edukácia pacientov a seniorov- Trebišov 1 750 €
21.8.2014 Združenie STORM - Nitra Finančná podpora projektu KROK VPRED, ktorý je zameraný na sekundárnu prevenciu a podporu ochrany verejného zdravia v Nitrianskom a Trnavskom kraji. 1 000 €
21.8.2014 SPOLOK MEDIKOV SZU - Bratislava Finančný grant na podporu podujatia/projektu "5 minút pre zdravie", 20.9.2014 Bratislava - tlačoviny a pútače v rôznych formách 1 000 €
21.8.2014 ÚNIA PRE ZDRAVŠIE SRDCE - Bratislava Čiastočný finančný grant na vydanie odbornej publikácie "SRDCOVÉ ZLYHÁVANIA" 2 500 €
21.8.2014 Nemocnice s poliklinikami n.o. - ZZ Topoľčany Zakúpenie vozíkov pre novorodenca VPN 1, určených na prevoz novorodencov na pôrodnej sále a novorodeneckom oddelení. 691 €
4.11.2014 Národný onkologický ústav Bratislava Grant v súvislosti s aktívnou účasťou 1 lekára na kongrese ACTC 2014, 2nd Internatioanl Symposium on Advances in Circulating Tumor Cells- From Basic Research to Clinical Practice, ktorý sa bude konať v dňoch 8.-11.10.2014 na Kréte v Grécku 1 842 €
4.11.2014 Slovenská epidemiologická a vakcinologická spoločnosť SLS Zabezpečenie tlačovín, panelu, interaktívnej tabule a tričiek v rámci podujatia pre laicku verejnosť v oblasti očkovania a iných oblastí zdravia "5 minút pre zdravie" v termíne 20.9.2014, Bratislava 2 000 €
4.11.2014 Charita – dom sv. Vincenta n.o. - Prievidza Benefičný koncert - výdaj stravy a darčekov na sviatok sv. Mikuláša, výdaj stravy na Štedrý deň 700 €
4.11.2014 Združenie nevidiacich a slabozrakých Senica a Skalica Finančná podpora podujatia "Slávnostná akadémia ku dňu nevidiacich" ktorá sa uskutoční 21.11.2014 v Senici. 400 €
4.11.2014 Spoločnosť verejného zdravotníctva – Občianske združenie - Bratislava Finančná podpora odbornej konferencie "Fórum verejného zdravotníctva III. 1 500 €
4.11.2014 Zdravé mesto - občianske združenie Príprava a tlač časopisu Antibiotiká a rezistencia. 1 000 €
4.11.2014 Zdravé mesto - občianske združenie Realizácia projektu "Neviditeľný svet" v rámci SR 10 000 €
11.12.2014 Združenie priateľov NOÚ - Bratislava Vybudovanie a vybavenie Centra chirurgie prsníka NOÚ 12 000 €
Spolu     71 593,80

 

Zavrieť

2% z dane 2018

Rok Dátum pridelenia podpory Organizácia Suma
2018 15.3.2019 Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu (ACEC) 6665,48 €
2018 15.3.2019 Transparency International Slovensko 2221,83 €
2018 15.3.2019 Združenie pacientov s pľúcnou hypertenziou, o.z. 2221,83 €

Content Lab NP-SK-NA-WCNT-190005, pripravené v júni 2019

 

Zavrieť

2% z dane 2017

Rok Dátum pridelenia podpory Organizácia Suma
2017 15.3.2018 Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu (ACEC) 57,6 €
Spolu     57,6 €

ZINC SK/COM/0015/18c, aktualizované v apríli 2018

Zavrieť

2% z dane 2016

Rok Dátum pridelenia podpory Organizácia Suma
2016 11.5.2017 PLAMIENOK, n.o 455,42 €
2016 11.5.2017 Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR 910,84 €
2016 11.5.2017 PROFKREATIS 1 366,26 €
2016 11.5.2017 Asociácia terénnych zdravotných pracovníkov (ATZA) 1 821,67 €
Spolu     4 554,19 €

ZINC SK/COM/0036/16g, aktualizované v júli 2017

Zavrieť

2% z dane 2015

Rok Dátum pridelenia podpory Organizácia Suma
2015 29.3.2016 PROFKREATIS (krok ku škole bez šikanovania) 6 794 €
2015 29.3.2016 PLAMIENOK n.o. 5 095 €
2015 29.3.2016 Detský fond Slovenskej republiky (nízkoprahové centrum Mixklub & Mixáčik) 3 397 €
2015 29.3.2016 Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR 1 698 €
Spolu     16 984 €

 ZINC SK/COM/0036/16d, pripravené vo februári 2017

Zavrieť

2% z dane 2014

Rok Dátum pridelenia podpory Organizácia Suma
2014 25.3.2015 Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR 1 000 €
2014 25.3.2015 Detský fond Slovenskej republiky 2 500 €
2014 25.3.2015 PLAMIENOK n.o. 3 100,60 €
2014 25.3.2015 Liga proti reumatizmu - Klub Motýlik (systémový lupus) 1 000 €
2014 25.3.2015 Združenie na pomoc diabetikom 263 €
2014 25.3.2015 PROFKREATIS 5 000 €
Spolu     12 863,60 €

 

Zavrieť