Nezávislé medicínske vzdelávanie

Nezávislé medicínske vzdelávanie 2018

Dátum pridelenia podpory Zodpovedná osoba Organizácia Názov projektu Suma
8.1.2018 MUDr. Marta Špániková Slovenská spoločnosť primárnej pediatrickej starostlivosti SLS Dni primárnej pediatrie (11.5. -13.5.2018) 11 040 €
8.1.2018 Prof. MUDr. Zuzana Krištúfková Slovenská epidemiologická a vakcínová spoločnosť Škola očkovania pre segment VLD (Všeobecné lekárstvo pre dospelých) ( 7.01. -18.01.2018) 4 520 €
20.3.2018 prof. MUDr. Pavol Jarčuška, PhD. Euro MedPro, n.o. HIV akadémia (11.5. – 13.5.2018) 17 929 €

Zavrieť

Nezávislé medicínske vzdelávanie 2017

Dátum pridelenia podpory Zodpovedná osoba Organizácia Názov projektu Suma
4.5.2017 MUDr. Marta Špániková Slovenská spoločnosť primárnej pediatrickej starostlivosti SLS Podpora edukačného projektu Dni primárnej pediatrie 25 000 €

Zavrieť

Nezávislé medicínske vzdelávanie 2016

Dátum pridelenia podpory Zodpovedná osoba Organizácia Názov projektu Suma
9.12.2016 MUDr. Helena Leščišinová RE-SPIRO Medicínske fórum - vzdelávacie podujatie so zameraním na CHOCHP a bronchiálnu astmu, výsledky klinických štúdií, kombinované preparáty v liečbe astmy a CHOCHP, duálna bronchodilatácia, postavenie ICS. Nosná téma: ťažká astma. 20 000 €
8.9.2016 prof. MUDr. Pavol Jarčuška, PhD. Euro Medpro n.o. Finančné prostriedky na podporu organizácie akreditovaného edukačného projektu pre lekárov, sestry a zdravotníckych pracovníkov z oblasti infektológie a HIV - HIV AKADÉMIA 2016 (23.-24.9.2016) - presun na termín: 3.-4. 2. 2017 20 000 €
21.4.2016 MUDr. Marta Špániková Spoločnosť všeobecnej starostlivosti o deti Podpora edukačného projektu - Dni primárnej pediatrie (jeden a pol dňová vzdelávacia akcia pre všeobecných lekárov pre deti a dorast) 24 000 €
2.2.2016 Doc. MUDr. Zuzana Krištúfková, PhD. MPH Slovenská epidemiologická a vakcinologická spoločnosť Škola očkovania pre všeobecných lekárov pre dospelých VLD - projekt zameraný na posilnenie povedomia odbornej i laickej verejnosti o prínosoch očkovania - Škola očkovania pre VLD v Bratislave (20.2.2017 - 21.2.2017) 14 582 €

Zavrieť