Európa

Spoločnosť v Európe a na celom svete čoraz vo väčšej miere očakáva od firiem, organizácií a jednotlivcov transparentné konanie a prístup. To platí pre vzťahy medzi farmaceutickým priemyslom, zdravotníckymi pracovníkmi (ZP) a zdravotníckymi organizáciami (ZO), v rámci ktorých by mali všetky interakcie prebiehať čestne a transparentne.

Spoločnosť GSK v plnej miere podporuje Kódex o zverejnení jednotlivých prevodov hodnôt od farmaceutických spoločností v prospech zdravotníckych pracovníkov a zdravotníckych organizácií Európskej federácie farmaceutického priemyslu a združení (EFPIA). Sme presvedčení, že týmto krokom pomôžeme zvýšiť informovanosť o tom, ako farmaceutický priemysel spolupracuje so ZP a ZO, a zvýšiť dôveru v spôsob spolupráce medzi priemyslom a profesiami v oblasti zdravotníctva.

Význam spolupráce priemyslu a ZP

Spolupráca medzi farmaceutickými spoločnosťami, regulačnými úradmi, ZP, ZO a pacientmi je pre udržateľné zlepšenie zdravotnej starostlivosti zásadná. Tieto vzťahy umožnili vývoj niekoľkých inovatívnych liekov a zmenili spôsob, akým rôzne choroby ovplyvňujú naše životy. Zdravotnícki pracovníci vždy boli a budú cennými partnermi spoločnosti GSK. Ako odborníci vo svojom odbore nám poskytujú vedecké a lekárske poznatky priamo z prvej ruky, ako aj unikátny pohľad na starostlivosť o pacienta. Toto partnerstvo má zásadný význam pre pokrok lekárskej vedy, pomáha plniť rôznorodé potreby pacientov a verejného zdravia.

Podpora väčšej transparentnosti v Európe

V posledných rokoch sme začali zverejňovať individuálne alebo súhrnné informácie o prevodoch hodnôt v prospech ZP a ZO, ktoré sa realizovali v mnohých krajinách. V Európe k týmto krajinám patrí Dánsko, Francúzsko, Portugalsko, Holandsko, Slovensko a Spojené kráľovstvo. Mimo Európy sa k nim radí aj Austrália, Japonsko a USA. Iniciatíva pre zverejňovanie federácie EFPIA stavia na týchto národných iniciatívach v rámci zvyšovania transparentnosti.

Podľa Kódexu zverejňovania federácie EFPIA sa členské spoločnosti zaviazali od roku 2016 zverejňovať prevody hodnôt v prospech ZP a ZO súvisiace s liekmi na predpis, a to na individuálnom základe (súhrnné údaje len v prípade výnimiek). Týka sa to napríklad sponzorstva cestovných a registračných poplatkov pri účasti na lekárskych kongresoch, poplatky za poradenské služby ZP, za prezentácie alebo za predsedanie na rokovaniach, ako aj grantov pre ZP. Prevody hodnôt v prospech ZP a ZO za činnosti súvisiace s výskumom a vývojom budú zverejnené ako súhrnné údaje.

Prvé informácie boli zverejnené v júni 2016 a odvtedy všetky nasledujúce roky - súhrnne za rok predošlý. Informácie musia byť zverejnené na verejnej platforme, ktorou môže byť vlastná internetová stránka spoločnosti alebo – ako to bude v prípade niektorých krajín – centrálna platforma, ktorá kombinuje údaje rôznych firiem.

Náš postoj k zverejňovaniu podľa pokynov federácie EFPIA

Za posledných desať rokov sme spochybnili tradičný priemyselný model a ako prví sme zvýšili transparentnosť údajov z klinických štúdií (a zároveň sme boli prví, kto sa prihlásil do kampane „All trials“). Ako prví sme vyhlásili podporu organizáciám pacientov a ako prví sme zrušili individuálne cieľové objemy predaja pre obchodných zástupcov.