Zverejnenie platieb zdravotníckym pracovníkom v Slovenskej republike

Uvedomujeme si význam zvýšenej transparentnosti a uvedenia pacienta do stredu záujmu pri každom prijatom rozhodnutí. Preto zverejňujeme platby o prevode hodnôt zdravotníckym pracovníkom.

Aj naďalej podporujeme zvyšovanie transparentnosti a usilujeme sa o jej dosiahnutie aj v iných krajinách podľa osobitných pravidiel pre zverejňovanie jednotlivých priemyselných združení a vlád – napríklad prostredníctvom Kódexu o zverejňovaní Európskej federácie farmaceutického priemyslu a farmaceutických združení (EFPIA).

Viac informácií nájdete na globálnej stránke našej spoločnosti www.gsk.com.

Náš prístup ku Kódexu o zverejňovaní federácie EFPIA a informácie o tom, ako vedieme sektor v oblasti modernizácie nášho komerčného obchodného modelu, môžete nájsť tu.