Nezávislé medicínske vzdelávanie

Naša podpora nezávislého medicínskeho vzdelávania má za cieľ zlepšiť zdravie pacienta.

Od 1.1.2016 GSK Slovakia podporuje vzdelávanie zdravotníkov aj formou nezávislého medicínskeho vzdelávania. Pomáhame odborným organizáciám na základe žiadosti o dar (grant) v spolupráci so zdravotníckymi pracovníkmi pri inováciách s cieľom pomenovať a preklenúť medzery a nedostatky v zdravotnej starostlivosti.

Podpora takéhoto typu vzdelávania je z našej strany nezávislá a mimo nášho dosahu – nezapájame sa a neovplyvňujeme vzdelávací proces, logistiku či výber účastníkov. Svoje finančné zdroje zameriavame na programy s najvyšším potenciálom, ktorý umožní ľuďom robiť viac, cítiť sa lepšie a žiť dlhšie.

Nižšie nájdete viac informácií o type organizácií, ktoré si môžu podať žiadosť a o prioritných oblastiach. Môžete si tiež stiahnuť „Žiadosť o grant“.

Typy organizácií

 • Akademická inštitúcia vzdelávajúca odborníkov z oblasti zdravotníctva
 • Charitatívna organizácia vzdelávajúca odborníkov z oblasti zdravotníctva
 • Skupina pacientov (pacientská skupina)
 • Odborná medicínska alebo vedecká asociácia alebo spoločnosť
 • Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorý zamestnáva odborníkov z oblasti zdravotníctva
 • Spoločnosť pôsobiaca v oblasti medicínskeho vzdelávania, ktorej hlavným cieľom je vzdelávanie odborníkov z oblasti zdravotníctva

Oblasti

Pneumo-alergológia

 • Astma
 • Chronická obštrukčná choroba pľúc
 • Alergická nádcha

Vakcíny

 • Rotavírusové ochorenia
 • Chrípka
 • DTP
 • Hepatitída
 • Meningokokové ochorenia
 • Poliomyelitída
 • HPV
 • Osýpky,mumps, rubeola,ovčie kiahne
 • Hemofilové ochorenia
 • Kliešťová encefalitída
 • Pertussis
 • Pneumokokové ochorenia

HIV /AIDS

Iné

 • Arteriálna pľúcna hypertenzia
 • Systémový lupus erythematosus

Žiadosť o grant

Stiahnite si žiadosť vo formáte MS Word