Interakcie s predpisujúcimi lekármi

Vo všetkých našich interakciách s odborníkmi v zdravotníctve je našou prioritou transparentnosť a čestnosť a vždy uprednostňujeme záujmy pacientov.

Farmaceutické spoločnosti majú dôležitú úlohu pri poskytovaní presných, vysoko kvalitných informácií o predpisovaní liekov a vakcín zdravotníckym pracovníkom. Vzťah medzi priemyslom a zdravotníckymi pracovníkmi je zásadný pre dosiahnutie pokroku v medicíne a pre zlepšovanie uspokojovania potrieb pacientov a verejného zdravia.

Uvedomujeme si aj rastúce obavy súvisiace s tým, že spôsob, akým farmaceutické odvetvie v súčasnosti poskytuje zdravotníckym pracovníkom informácie a vzdelávanie, môže byť vnímaný ako nevhodný, nakoľko môže predstavovať riziko ovplyvňovania rozhodnutí o predpísaní konkrétneho lieku.

Ak sa chcete o našom prístupe k zdravotníckym pracovníkom dočítať viac, navštívte našu globálnu stránku.