Údaje o pacientoch

Ľudia, ktorí sa dobrovoľne prihlásia do klinických štúdií, očakávajú, že výsledky z týchto štúdií budú použité na pomoc druhým.

On-line systém umožňuje výskumníkom požiadať o prístup k anonymným údajom pacientov, ktorí boli zahrnutí do výsledkov klinických štúdií mnohých farmaceutických firiem vrátane spoločnosti GSK. Predpokladá sa, že zdieľanie týchto údajov s výskumníkmi pomôže rozšíriť vedecké poznatky a zlepšiť starostlivosť o pacientov.

Tento systém vedcom umožní bližšie skúmať podrobnosti štúdie, uskutočňovať svoje vlastné rozbory a dozvedieť sa viac o liekoch a o tom, ako je možné ich čo najlepšie využiť. V súlade s dobrou vedeckou praxou sú výskumníci povinní predložiť zámer výskumu a zaviazať sa k transparentnosti pri publikovaní svojej práce.

Prejdite na stránku žiadosti a údaje o pacientoch