Register klinických štúdií

Zaviazali sme sa k zverejňovaniu všetkých našich klinických výskumov, a to bez ohľadu na to, či sú výsledky našich liekov pozitívne alebo negatívne. Veríme, že toto je zásadný pokrok pre lekársku vedu. Je to tiež najlepší spôsob, ako odovzdať vedcom, predpisujúcim lekárom a pacientom vedecké poznatky týkajúce sa našich liekov.

Naša webová stránka Register klinických štúdií je zdrojom informácií pre výskumníkov, zdravotníkov a verejnosť s prístupom k dátam z klinických štúdií, ktoré sponzorovala spoločnosť GSK.

Register zahŕňa:

  • súhrnný protokolov prebiehajúcich štúdií (stručný opis predmetu výskumu a toho, čo chce štúdia zistiť),
  • výsledky z ukončených klinických štúdií o zlúčeninách, ktoré sú výskumnými aj schválenými liekmi,
  • výsledky pozorovacieho výskumu (štúdie liekov spoločnosti GSK) a metaanalýz (kombinujú a analyzujú výsledky z dvoch alebo viacerých predchádzajúcich štúdií),
  • výsledky zo štúdií ukončených liekov – informujú vedeckú komunitu o neproduktívnych oblastiach výskumu a môžu znížiť vystavenie dobrovoľníkov podobným zlúčeninám,
  • mená hlavných výskumníkov, ktorí sa zúčastňujú na našom klinickom výskume.

Prejsť na Register klinických štúdií