Zdieľanie nášho výskumu

V roku 2004 sme sa zaviazali k vykazovaniu výsledkov z klinického výskumu zameraného na posudzovanie našich liekov a vakcín bez ohľadu na to, či sú výsledky vnímané pozitívne alebo negatívne. V snahe napomáhať inováciám vo farmaceutickom priemysle sme tiež otvorenejší pri zdieľaní našich skúseností, know-how a duševného vlastníctva v oblasti výskumu zanedbávaných tropických chorôb.