Používanie primátov (s výnimkou ľudí)

Lieky a vakcíny sa obvykle testujú na zvieratách, ak sú fyziológia a proces ochorenia podobné ako u ľudí. V niektorých prípadoch sú primáty jedinými zvieratami, ktoré sú dostatočne podobné na to, aby poskytli dôležité informácie o ochorení a reakcii na liečbu.

Príklady zahŕňajú objavenie liekov na ochorenia, ako HIV/AIDS, Alzheimerova choroba, Parkinsonova choroba, určité formy vírusovej hepatitídy a testovanie bezpečnosti a kvality niektorých vakcín.

Výskum, ktorý robíme na primátoch, je obmedzený na absolútne minimum. V našich štúdiách so zvieratami predstavujú primáty menej ako 0,2 percentá.

Kedy používame primáty

Naše zásady vyžadujú, aby sa primáty používali na výskumné projekty len vtedy, keď na účely daného programu nie sú vhodné žiadne iné druhy. Príležitostne môžu byť primáty jedinými zvieratami s ekvivalentnou anatómiou a/alebo fyziológiou ochorenia ako u ľudí a/alebo sa u nich vyvíja podobné ochorenie. Niekedy býva potenciálnym liekom alebo vakcínou ovplyvnený len človek a primáty, resp. len oni na liek alebo vakcínu reagujú. Napríklad nový liek môže byť založený na molekule, ktorú produkujú primáty vrátane ľudí a ktorá by bola zničená imunitným systémom iných druhov.

Existujú aj prípady, keď musíme na primátoch testovať vakcíny, ktoré už vyrábame, aby sme zabezpečili, že každá šarža je účinná a bezpečná. Tieto prípady sa vždy riadia národnými predpismi alebo vedeckými požiadavkami a sú obmedzené na minimum.

Odkiaľ naše primáty pochádzajú

Používame primáty, ktoré boli špeciálne vyšľachtené na použitie vo výskume. Primáty odchytené vo voľnej prírode by sme použili len za výnimočných okolností a iba s konkrétnym povolením od príslušných orgánov.