Nezávislé klinické štúdie

V spoločnosti GSK vykonávame veľké množstvo štúdií o našich výrobkoch a informácie z nich zverejňujeme rôznymi spôsobmi.

Zároveň si však uvedomujeme, že existujú výskumníci z iných zdravotníckych zariadení alebo iných subjektov zdravotníckej siete, ktorí majú vedecké otázky a usilujú sa o našu podporu svojej práce. Väčšina týchto požiadaviek sa týka výrobkov, avšak niektoré návrhy výskumu môžu byť založené na ochorení alebo môžu mať iné zameranie. Hovoríme o nich ako o štúdiách, ktoré sú sponzorované výskumníkmi (ISS – investigator-sponsored studies) a pri ktorých sa predkladajú žiadosti o podporu.

Základ podpory

Podporujeme iba návrhy takých štúdií, ktoré majú oprávnený vedecký účel. Rozhodnutie podporiť návrh štúdie závisí od významu cieľov výskumu pre medicínsku vedu a starostlivosť o pacientov, od vedeckého zdôvodnenia navrhovanej metodiky a od schopnosti sponzora štúdie poskytnúť vysoko kvalitnú etickú štúdiu.

Štúdie v žiadnom prípade nepodporujeme s cieľom odmeniť zdravotníckych pracovníkov za to, že používajú, nakupujú, odporúčajú alebo predpisujú produkty spoločnosti GSK, a podporou navrhovaného výskumu ich nenútime, aby tak konali. Viac o našom prístupe k práci so zdravotníckymi pracovníkmi pri výskume si prečítate v časti Spolupráca na klinických štúdiách a výskume.

Máme on-line systém, ktorý vedcom umožňuje vytvoriť si svoj účet a predkladať návrhy štúdií. Táto webová stránka bola vytvorená s cieľom urýchliť proces posudzovania a rozhodovania a umožniť používateľom sledovať priebeh spracovania ich žiadosti.

Tento portál automaticky presmeruje návrhy príslušnému lekárskemu personálu spoločnosti GSK na základe liečebnej oblasti, výrobku spoločnosti GSK a krajiny uvedenej v on-line formulári návrhu. Všetky návrhy po ich prijatí posudzuje personál spoločnosti GSK, ktorý zhodnotí našu schopnosť a vôľu podporiť navrhovaný výskum.

Ak sa chcete zaregistrovať a podať návrh, prejdite na webovú stránku ISS štúdií.