Výskum

Veda je nástrojom, ktorý dokáže v mnohých ohľadoch zlepšiť naše zdravie a kvalitu života. Je základom inovácií v celom našom produktovom portfóliu – od vývoja každodenných konvenčných zdravotníckych pomôcok až po lieky a vakcíny, ktoré zachraňujú životy.

GSK má vďaka spoločnostiam, ktoré sa stali súčasťou našej skupiny, viac ako 150-ročné skúsenosti. Využíva ich uplatňovaním vedeckých poznatkov pri výskume a vývoji nových liekov, vakcín a voľnopredajných produktov, ktoré pomáhajú meniť ľudské životy.

V snahe nadviazať na naše doterajšie úspechy pri hľadaní inovatívnych produktov pracuje v GSK na výskume a vývoji viac ako 13 000 pracovníkov, ktorí svoje schopnosti a vedomosti využívajú v snahe nájsť nové spôsoby, ako umožniť ľuďom byť aktívnejší, cítiť sa lepšie a žiť dlhšie.