ViiV Healthcare

ViiV Healthcare je svetová odborná spoločnosť, ktorá sa špecializuje na pokroky v liečbe a starostlivosti pre ľudí žijúcich s HIV/AIDS.

Sme nezávislá farmaceutická spoločnosť, ktorá bola založená v roku 2009 na základe kombinácie skúseností a odborných znalostí v oblasti riadenia liečby HIV spoločností GSK a Pfizer. Po dlhodobej spolupráci na spoločnom vývoji niekoľkých novátorských inhibítorov integrázy sa k nám v roku 2012 pripojila spoločnosť Shionogi.

Naše súčasné portfólio dvanástich liekov používaných pri liečbe HIV dosiahlo v roku 2015 obrat vo výške 2,3 mld. £, čo nám poskytlo finančnú stabilitu z hľadiska dlhodobej udržateľnosti investícií do našej skupiny nových liekov. Naši vedci sa na 100% venujú hľadaniu nových spôsobov, ako obmedziť vplyv HIV na 36,9 miliónov ľudí žijúcich s týmto vírusom, a pochopeniu toho, ako najlepšie tejto chorobe predchádzať a liečiť ju. Zistite viac o našom záväzku k výskumu a vývoju.

Náš špecializovaný tím tvorí bezmála 700 ľudí v 15-tich krajinách a v troch regionálnych centrách, pričom táto geografická pôsobnosť . Túto geografickú pôsobnosť stále rozširujeme – vďaka synergii medzi ViiV Healthcare a GSK. Sme pripravení rýchlo reagovať na potreby komunity ľudí, ktorí žijú s HIV a spustili sme špičkové iniciatívy na zabezpečenie prístupu, aby sme pomohli splniť ciele SZO/UNAIDS a boli na dosah všetkých tých, ktorí liečbu potrebujú. Zistite viac o našom inovatívnom a udržateľnom prístupe.

Navyše aktívne podporujeme komunitné iniciatívy týkajúce sa liečby AIDS, vrátane programu Positive Action ako aj partnerstva s podobne zmýšľajúcimi organizáciami, ktoré zdieľajú naše poslanie.