Otrivin

Otrivin je svetová značka nosných kvapiek. Poskytuje dočasnú úľavu od príznakov upchatého nosa spôsobeného rôznymi príčinami, ako prechladnutie, zápal prínosových dutín, senná nádcha a iná alergická nádcha.

Otrivin 0,05 %, nosová roztoková instilácia, Otrivin 0,1 %, nosová roztoková instilácia, Otrivin 0,1 %, nosová roztoková aerodisperzia a Otrivin Menthol 0,1 % nosová roztoková aerodisperzia obsahujú xylometazolíniumchlorid. Otrivin Complete 0,5 mg/ml + 0,6 mg/ml nosová roztoková aerodisperzia obsahuje xylometazolíniumchlorid a ipratrópiumbromid. Lieky Otrivin sú určené na použitie do nosa.

Pre informáciu o správnom používaní liekov si pozorne prečítajte pribalenú písomnú informáciu pre používateľa. O prípadných rizikách a vedľajších účinkoch sa poraďte s lekárom alebo lekárnikom.

V prípade otázok kontaktujte prosím:

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Czech Republic s.r.o., Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 4, mail: cz.info@gsk.com

Prípadné nežiaduce účinky hláste prosím nach.safety@gsk.com.

Ochranné známky sú vlastnené alebo licencované skupinou spoločností GSK.

© 2018 skupina spoločností GSK alebo poskytovateľ príslušnej licencie.

Viac informácií nájdete na webových stránkach Otrivin.

Naspäť do zoznamu