Naše lieky na predpis a vakcíny

UPOZORNENIE:

Informácie o liekoch podliehajú pravidelnej aktualizácii, ktorá je výsledkom nových poznatkov z medicínskeho výskumu. Vzhľadom na dĺžku schvaľovacieho procesu (pri zmene týchto informácií) sa môže printová verzia príbalového letáku odlišovať od elektronickej verzie.

Lieky na predpis a vakcíny

Cieľom GSK je sprístupniť svoje lieky a zdravotnú starostlivosť všetkým pacientom bez ohľadu na ich finančné možnosti či miesto, kde žijú.

Vyrábame širokú škálu liekov a vakcín. Informácie o liekoch na predpis a vakcínach dostupných v Slovenskej republike nájdete na webovej stránke www.gsk-kompendium.sk.

Odborná verejnosť a poskytovatelia zdravotnej starostlivosti v Slovenskej republike môžu na tejto stránke nájsť špecifické informácie ako napr. súhrnnú informáciu o lieku (SPC) či aktualizované príbalové letáky.