Produkty

Vyrábame širokú škálu liekov a vakcín na predpis, ako aj voľnopredajných výrobkov.

Na nasledujúcich stránkach uvádzame mnohé z našich produktov, ktoré sa predávajú v rôznych krajinách. Názvy týchto produktov, ako aj ich indikácie sa môžu v jednotlivých krajinách líšiť. Konkrétne informácie o jednotlivých produktoch možno vyhľadávať priamo na webovej stránke v konkrétnej krajine. V zozname nie sú uvedené všetky produkty.