Prístupnosť

Pretrvávajúcim záväzkom spoločnosti GSK je zabezpečiť, aby bol obsah jej webových stránok prístupný čo najširšiemu okruhu návštevníkov bez ohľadu na ich schopnosti.

Veríme, že tieto webové stránky spĺňajú prípadne presahujú požiadavky úrovne A kritéria usmernení iniciatívy o prístupnosti internetu konzorcia World Wide Web (WCAG WAI) verzie 2.0.

Veľkosť textu

Veľkosť textu môžete meniť využitím funkcie zmeny veľkosti písma vo vašom prehliadači: v mnohých prehliadačoch sa k tejto možnosti dostanete zvolením položky Zobraziť / Veľkosť textu alebo stlačením tlačidiel Ctrl + a Ctrl - na vašej klávesnici.

Alternatívny text namiesto obrázkov

Všetky zodpovedajúce obrázky majú alternatívny text.

Nadpisové prvky

Nadpisové prvky HTML slúžia na vyjadrenie štruktúry stránky. Podporujú pomocné technológie, ktoré umožňujú navigáciu na stránke medzi jednotlivými nadpismi.

Text odkazov

Všetky hypertextové odkazy musia byť zrozumiteľné aj bez kontextu. Uvádzajú sa tak, aby boli viditeľne odlíšené od bežného základného textu použitím iného štýlu textu.

Nezávislosť JavaScriptu

Tam, kde je použitý JavaScript alebo iný skript na navigáciu alebo zabezpečenie funkčnosti, existuje alternatívny mechanizmus pre prípad, že váš prehliadač tieto skripty nepodporuje.

Kontrast farieb

Skontrolovali sme farebné kombinácie textov a pozadí s cieľom zabezpečiť dostatočný kontrast a neodkazovať na informácie iba farebným zvýraznením.

Šablóny štýlov

Na regulovanie prezentovania stránok sme použili kaskádové štýly (CSS) a na obsah sme použili riadne štruktúrované značky. Informácie na stránke budú prístupné a môžete si ich prečítať aj v prípade, ak nie sú šablóny štýlov podporované, prípadne ak sú vypnuté.

Dokumenty v PDF

V mnohých prípadoch sme na týchto stránkach uverejnili HTML verziu súborov v PDF, ak by ste však chceli použiť na ich čítanie čítacie zariadenie, ďalšie informácie nájdete vo Výskumnom centre prístupnosti Adobe.