Naša stratégia

Počas ostatných rokov prešlo GSK významnými organizačnými zmenami, ktoré majú za úlohu zabezpečiť schopnosť spoločnosti čeliť najaktuálnejším výzvam v oblasti globálneho zdravia. Vedenie spoločnosti identifikovalo tri strategické piliere, ktoré GSK umožňujú byť vo farmaceutickom odvetví lídrom.

Viac ako 100,000 zamestnancov skupiny GSK každodenne vynakladá maximálne úsilie smerom k nášmu spoločnému cieľu, ktorým je upevniť našu pozíciu jednej z najinovatívnejších, najefektívnejších a najdôveryhodnejších spoločností nielen vo farmaceutickom odvetví.

 

Inovácie

Uvedomujeme si, že ak chceme byť v našom odvetví lídrom aj v budúcnosti, musíme do výskumu a vývoja investovať už dnes.

  • 3,6 miliardy libier sme v roku 2016 investovali do výskumu
  • Tri významné produkty boli našej skupine schválené v roku 2017

 

 

Efektivita

Úspech zabezpečujeme pomocou efektívnych a premyslených rozhodnutí a investícií do našich ľudí a našej infraštruktúry.

  • 30,2 miliardy libier dosiahol celkový obrat spoločnosti v roku 2017
  • 7,7 miliardy libier je prevádzkový zisk pre rok 2017

 

 

Dôvera

Sme presvedčení, že spôsob, akým dosahueme naše ciele je rovnako dôležitý ako samotné obchodné výsledky.

  • 8 miliárd balení liekov a vakcín sme vyrobili v roku 2016
  • Prvé miesto v rebríčku Access to Medicine Index

 

 

Pri napĺňaní strategických cieľov sa naďalej budeme držať našich hodnôt a etických zásad. V prieniku obchodných priorít a stratégie zameranej na inovácie, efektivitu a dôveru ostávajú štyri základné hodnoty, ktoré spájajú všetkých zamestnancov skupiny GSK. Sú nimi orientácia na pacienta, integrita, rešpekt k ľuďom a transparentnosť.