Naša stratégia

Počas ostatných rokov prešlo GSK významnými organizačnými zmenami, ktoré majú za úlohu zabezpečiť schopnosť spoločnosti čeliť najaktuálnejším výzvam v oblasti globálneho zdravia. Vedenie spoločnosti identifikovalo tri strategické piliere, ktoré GSK umožňujú byť vo farmaceutickom odvetví lídrom.

Viac ako 100,000 zamestnancov skupiny GSK každodenne vynakladá maximálne úsilie smerom k nášmu spoločnému cieľu, ktorým je upevniť našu pozíciu jednej z najinovatívnejších, najefektívnejších a najdôveryhodnejších spoločností nielen vo farmaceutickom odvetví.

Inovácie

Error loading Partial View script (file: ~/Views/MacroPartials/InlineImage.cshtml)

Uvedomujeme si, že ak chceme byť v našom odvetví lídrom aj v budúcnosti, musíme do výskumu a vývoja investovať už dnes.

  • 3,9 miliardy libier sme v roku 2018 investovali do výskumu a vývoja
  • 33 z 46 nových liekov, ktoré máme vo vývoji, je zacielených na podporu imunitného systému
  • 16 imuno-onkologických molekúl je práve v klinickom skúšaní 


Efektivita

Error loading Partial View script (file: ~/Views/MacroPartials/InlineImage.cshtml)

Úspech zabezpečujeme pomocou efektívnych a premyslených rozhodnutí a investícií do našich ľudí a našej infraštruktúry.

  • 30,8 miliardy libier dosiahol celkový obrat spoločnosti v roku 2018
  • 8,7 miliardy libier je prevádzkový zisk za rok 2018


Dôvera

Error loading Partial View script (file: ~/Views/MacroPartials/InlineImage.cshtml)

Sme presvedčení, že spôsob, akým dosahueme naše ciele je rovnako dôležitý ako samotné obchodné výsledky.

  • V roku 2018 sme distribuovali každý deň viac ako dva milióny vakcín
  • 70 % z našich vakcín distribuujeme do rozvojového sveta
  • 4 z 10 detí na celom svete sú očkované aspoň jednou vakcínou GSK

Pri napĺňaní strategických cieľov sa naďalej budeme držať našich hodnôt a etických zásad. V prieniku obchodných priorít a stratégie zameranej na inovácie, efektivitu a dôveru ostávajú štyri základné hodnoty, ktoré spájajú všetkých zamestnancov skupiny GSK. Sú nimi orientácia na pacienta, integrita, rešpekt k ľuďom a transparentnosť.