Kľúčové úspechy

V GSK si uvedomujeme svoju pozíciu jednej z najväčších a globálne najvýznamnejších farmaceutických spoločností, a sme odhodlaní toto postavenie využiť na to, aby sme boli jedna z najinovatívnejších, najefektívnejších a najdôveryhodnejších spoločností nielen v našom odvetví.

Kombinácia zdravého obchodného modelu, jasného etického nastavenia, a spolupráce viac ako 100 000 zamestnancov po celom svete nám umožnila dosiahnuť rad úspechov a ocenení, ktoré podčiarkujú, že spôsob, akým dosahujeme naše ciele je rovnako dôležitý ako výsledky samotné. V tejto sekcii nájdete výber ocenení, ktoré dokazujú kvalitu našej práce v oblasti výskumu, etiky, transparentnosti, či spoločenskej zodpovednosti.


Prvé miesto v rebríčku Access to Medicine Index

Error loading Partial View script (file: ~/Views/MacroPartials/InlineImage.cshtml)

Cieľom rebríčka Access to Medicine Index je zoradiť dvadsať najväčších globálnych farmaceutických spoločností podľa toho, aké úsilie vynakladajú na zjednodušenie prístupu k ich produktom. Rebríček bol prvýkrát zverejnený v júni 2008, vzniká každý druhý rok, a skupina GSK sa na najvyššej priečke umiestnila šesťkrát za sebou. Znamená to, že rebríček Access to Medicine Index doposiaľ nepozná iného víťaza ako práve GSK.

Access to Medicine Foundation, nezisková organizácia, ktorá rebríček zostavuje, zhodnotila, že GSK je dlhodobo svetovým lídrom vo vytváraní stratégie, ktorá zjednodušuje dostupnosť medicínskych produktov. Medzi najvýznamnejšie zložky tejto stratégie patrí výskum a vývoj cielený špecificky na potreby trhov v nízkopríjmových krajinách, zameranie sa na výskum oblastí, ktoré boli nezávislými orgánmi určené ako prioritné, vytvorenie flexibilnej cenovej stratégie, ktorá neznevýhodňuje globálne najchudobnejšie krajiny, a v neposlednom rade aj dlhodobá história darcovstva vlastných produktov do krízových oblastí.

 


Tretie miesto v rebríčku The Guardian UK 300

Error loading Partial View script (file: ~/Views/MacroPartials/InlineImage.cshtml)

V akademickom roku 2016/2017 sa GSK stalo v Spojenom Kráľovstve, svojej domovskej krajine, tretím najlepšie hodnoteným zamestnávateľom čerstvých absolventov vysokých škôl. Prieskumu, ktorý organizoval britský denník The Guardian v spolupráci s portálom TARGETjobs, sa zúčastnilo viac ako 60,000 študentov všetkých troch ročníkov univerzitného štúdia. GSK sa celkovo umiestnilo na treťom mieste, za spoločnosťami Google a Cancer Research UK, no v kategórii zameranej na výskum a vývoj umiestnili študenti GSK na prvé miesto.

Pre GSK je pozitívnou správou, že sa spoločnosť umiestnila na vysokých priečkach v celkových hodnoteniach, ale tiež že sa udržala v top 10 naprieč všetkými demografickými skupinami, s ktorými rebríček pracoval. Vytrvalá snaha vytvoriť v GSK inkluzívne prostredie, v ktorom môžu zamestnanci naplno využívať svoj potenciál tak robí zo spoločnosti jedného z najžiadanejších zamestnávateľov tým jej umožňuje vyberať si tých najlepších kandidátov.

 


GSK oficiálnym partnerom Olympijských hier v Londýne

Error loading Partial View script (file: ~/Views/MacroPartials/InlineImage.cshtml)

Pozícia globálnej spoločnosti orientujúcej sa na vedecký výskum vytvorila pre GSK veľkú príležitosť prispieť k úspechu londýnskych olympijských hier v roku 2012. Spolupráca, ktorá vyvrcholila vytvorením špecializovaného strediska neďaleko hlavného olympijského parku v Stratforde, vznikla necelé tri roky pred zahájením hier. Úlohou GSK v snahe zabezpečiť férový priebeh športových súťaží bolo poskytnutie priestorov a technického vybavenia špecialistom z University College London, ktorí počas trvania hier otestovali na prítomnosť zakázaných látok vzorky od tisícov športovcov.

Boj proti zneužívaniu farmaceutických produktov v záujme zabezpečenia súťaženia v duchu fair-play je jednou z priorít celosvetového olympijského hnutia. Príspevok GSK sa skladá z viacerých zložiek, a okrem podpory hier v Londýne, sa GSK zaviazalo dodávať Svetovej antidopingovej agentúre dôverné informácie o svojich produktoch v skorých štádiách vývoja, s cieľom pomôcť čo možno najskoršiemu odhaleniu látok, ktoré majú potenciál neférovo zvyšovať športovcom výkonnosť.

 


Najvyššie hodnotenie v rebríčku AllTrials Tranparency Index

Error loading Partial View script (file: ~/Views/MacroPartials/InlineImage.cshtml)

Klinické skúšanie je základnou súčasťou vývoja nových liečiv a jeho úlohou je spoľahlivo určiť, či je novovznikajúci liek účinný, bezpečný, a ako na pacienta pôsobí. Zásadným nedostatkom tohto procesu je fakt, že mnohí vývojári sa snažia výsledky pred vedeckou i lekárskou komunitou tajiť. Cieľom projektu AllTrials je propagácia pozitívnych dopadov transparentného výskumu, podpora zdieľania výsledkov výskumu a v neposlednom rade hodnotenie transparentnosti, s akou organizácie k výskumu pristupujú.

Hlavným ukazovateľom transparentnosti je rebríček AllTrials Transparency Index, ktorý GSK zaradil na prvé miesto. K zdieľaniu výsledkov klinických skúšaní sa naša spoločnosť zaviazala internou smernicou a relevantné dáta sú zverejnené bez ohľadu na to, či bolo skúšanie úspešné alebo nie. Fungovanie farmaceutického odvetvia je pod drobnohľadom mnohých kontrolných orgánov, no aj tak je mnohými vnímané ako nedôveryhodné. Vysoké skóre v nezávislom rebríčku AllTrials je preto našim príspevkom k všeobecnej snahe ukázať spôsoby, akými spoločnosti ako GSK zlepšujú životy ľudí na celom svete.

 


Zisk pozitívneho hodnotenia pre prvú antimalarickú vakcínu

Error loading Partial View script (file: ~/Views/MacroPartials/InlineImage.cshtml)

GSK je súčasťou boja proti malárii už niekoľko desaťročí. Napriek enormnej snahe všetkých zložiek lokálnych i medzinárodných zdravotníckych organizácií dnes týmto ochorením trpí viac ako 200 miliónov ľudí. GSK naplno využíva svoju robustnú infraštruktúru a k boju proti tomuto ochoreniu prispieva viacerými spôsobmi – trénovaním terénnych zdravotníckych pracovníkov, podporou komunitnej prevencie, či dodávaním antimalarických liekov. Ťažisko úsilia sa však nachádza vo výskumnom centre GSK zameranom na maláriu v španielskom Tres Cantos, kde na inovatívnych metódach prevencie a liečenia pracujú špičkové vedecké tímy.

Vývoj účinnej vakcíny je predmetom snahy vedcov GSK už viac ako 30 rokov a v súčasnosti sú k svojmu cieľu bližšie ako kedykoľvek predtým. Európska lieková agentúra vydala v roku 2015 pozitívne hodnotiace stanovisko pre našu antimalarickú vakcínu, čo umožnilo jej prvotnú implementáciu v krajinách, ktoré patria medzi najviac postihnuté týmto ochorením. Prípadný úspech projektu, ktorý koordinuje Svetová zdravotnícka organizácia, by bezpochyby znamenal jeden z globálne najdôležitejších posunov v oblasti zdravia v ostatnom období.

 


Via Bona Slovakia 2017 za podporu asistentov zdravia

Error loading Partial View script (file: ~/Views/MacroPartials/InlineImage.cshtml)

Ocenenie Via Bona Slovakia za rok 2017 v kategórii Dobrý partner komunity sme získali za desaťročnú podporu zdravotnej mediácie v rómskych komunitách. V roku 2017 sme podporovali asistentov osvety zdravia na Luníku IX. Zaujímavé je, že slovenským príkladom sa inšpirujú aj iné krajiny – a GSK tímy v Rumunsku, Srbsku, Maďarsku, Bulharsku a na Slovensku na podpore marginalizovaných komunít spolupracujú vďaka podpore GSK Global.

GSK na Slovensku získala ocenenie vďaka spolupráci s partnerskou organizáciou, ktorá aktivity v teréne realizuje - Asociácii pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu (ACEC). Úcta patrí nielen „našim“, ale všetkým asistentom zdravia, ktorí vytrvalo pracujú v marginalizovaných komunitách.

 


Zdravá firma za rok 2017

Error loading Partial View script (file: ~/Views/MacroPartials/InlineImage.cshtml)

V súťaži Union poisťovne a Union zdravotnej poisťovne získalo GSK Slovensko za rok 2017 ocenenie Zdravá firma v kategórii nevýrobných firiem. V roku 2017 sme pre zamestnancov zaviedli ovocné pondelky, mliečne štvrtky, prednášky Medical oddelenia – napríklad o bezpečnosti liekov, ale viackrát sme spoločným behom podporili aj charitatívne aktivity či navštívili HIV sanitku. Našli sme si čas na spoločné cvičenie jogy, samozrejmosťou u nás je podpora preventívnych prehliadok zamestnancov, ale aj Zdravý týždeň, na ktorom sa mohli zúčastniť aj naši zamestnanci z terénu. Ocenenie je potvrdením úrovne starostlivosti, ktorú venujeme našim zamestnancom, a v ktorej sa dlhodobo sústredíme na zdravý životný štýl a podporu rovnováhy medzi prácou a súkromím.

 


Top firemný filantrop vo viacerých kategóriách za rok 2014

Error loading Partial View script (file: ~/Views/MacroPartials/InlineImage.cshtml)

GSK Slovensko získalo najvyššie ocenenie TOP Firemný filantrop za rok 2014 v dvoch kategóriách – podľa pomeru zisku a darov, ako aj v príslušnej kategórii podľa počtu zamestnancov. Generálna riaditeľka GSK Slovensko Zuzana Remrová komentovala ocenenie tak, že víťazstvo patrí všetkým zamestnancom, ktorí svojou prácou prispievajú k výkonu spoločnosti, ktorá sa môže o dobro deliť a pomáhať aj tým, ktorí to potrebujú – či už seniorom cez Fond GSK, školákom cez program Druhý krok alebo podporou pôsobenia zdravotných asistentov v rómskych osadách.

 


Ocenenie Via Bona 2014

Error loading Partial View script (file: ~/Views/MacroPartials/InlineImage.cshtml)

V roku 2015 získala spoločnosť GSK Slovensko ocenenie VIA BONA v kategórii Dobrý partner komunity za svoj vlajkový CSR projekt „Druhý krok - krok ku škole bez šikanovania.“ Iniciatívu realizuje občianske združenie Profcreatis, ktoré vedie jedna z ústredných osobností odvetvia detskej psychológie na Slovensku, prof. Eva Gajdošová. Podľa jej slov je základom prevencie šikany naučiť deti rozoznávať emócie a pochopiť ich. Dlhodobou podporou projektu Druhý krok reaguje spoločnosť GSK na alarmujúcu situáciu na základných školách, kde podľa prieskumov u učiteľov, rodičov a detí, najväčšie obavy vzbudzuje šikanovanie, agresivita, útoky na učiteľov, či intolerancia voči odlišnostiam. Cieľom projektu Druhý krok je rozvíjať u detí empatiu, komunikačné zručnosti, morálne správanie, dobré sociálne vzťahy, súdržnosť v triede a spoluprácu školy a rodiny.