Save the Children

Spojením vedeckých a medicínskych poznatkov GSK so znalosťami regionálnych reálií Save the Children sme vytvorili jedinečné partnerstvo dvoch organizácií, ktoré patria vo svojich odvetviach medzi lídrov, a zlepšili tým životy detí žijúcich v najchudobnejších krajinách sveta.

Bohužiaľ ešte aj dnes žijeme v situácii, kedy každoročne umiera viac ako 6 miliónov detí na ochorenia, ktoré už dnes dokážeme liečiť alebo im predchádzať. Snahou GSK je využiť všetky dostupné prostriedky a možnosti aby sme tento stav zmenili. Spolupráca s jednou zo svetovo najväčších charitatívnych organizácií je pre nás spôsobom, ako maximalizovať dosah našich medicínskych skúseností a poznatkov.

 

GSK a Save the Children dnes spoločne pôsobia v 37 krajinách

Error loading Partial View script (file: ~/Views/MacroPartials/InlineImage.cshtml)

 

Od roku 2013, kedy sme partnerstvo so Save the Children vytvorili, naše produkty či nami vyškolení zdravotnícki pracovníci pomohli viac ako 2,6 miliónom deťom, najmä v oblasti subsaharskej Afriky.

 

86 500

detí podstúpilo kompletný imunizačný proces

183 000

detí bolo ošetrených v súvislosti s akútnou hnačkou, pneumóniou či maláriou

Milión

detí absolvovalo testy na podvýživu

 

Error loading Partial View script (file: ~/Views/MacroPartials/InlineImage.cshtml)

Oblasti spolupráce

Primárne sa v kontexte spolupráce so Save the Children orientujeme na štyri oblasti. (1) Zjednodušovanie prístupu k základnej zdravotnej starostlivosti pre ľudí, ktorí žijú v odľahlých a ťažko prístupných regiónoch, (2) vzdelávanie a zabezpečovanie potrebnej výbavy pre terénnych zdravotníckych pracovníkov, (3) podpora vývoja liečiv vhodných pre detských pacientov, a (4) podpora globálnych i lokálnych regulácií, ktoré môžu pozitívne ovplyvniť detskú zdravotnú starostlivosť.

GSK tiež podporuje činnosť Save the Children v oblastiach zasiahnutých prírodnými katastrofami a humanitárnymi krízami. Vďaka nášmu partnerstvu vznikli pohotovostné zdravotnícke jednotky, ktoré sú tvorené špecializovanými zdravotníkmi schopnými nasadenia kdekoľvek na svete do 72 hodín. Tímy z týchto jednotiek boli nasadené napríklad na európskom pobreží počas utečeneckej krízy, po ničivom zemetrasení v Nepále v roku 2015, či počas stále prebiehajúceho konfliktu na Blízkom východe.

Error loading Partial View script (file: ~/Views/MacroPartials/InlineImage.cshtml) Error loading Partial View script (file: ~/Views/MacroPartials/InlineImage.cshtml)

Príspevok zamestnancov

K úspechu našej spolupráce prispeli významným spôsobom aj mnohí zamestnanci GSK. V rámci globálneho interného fundraisingového podujatia vyzbierali sme pre Save the Children vyzbierali 2,5 milióna dolárov, čo je rovnaká suma akou prispela aj samotná spoločnosť. Zamestnanci GSK sa každoročne môžu zapojiť aj do programu PULSE a svoje znalosti a skúsenosti venovať priamo v dotknutých oblastiach projektom, ktoré koordinuje Save the Children.

GSK disponuje širokým portfóliom zdrojov, najmä ľudských, ktorými dokáže prispieť k riešeniu problémov spojených so zdravotnou starostlivosťou pre deti v rozvojových krajinách.

Našou snahou však nie je len prinášať inovatívne spôsoby ako zlepšovať zdravie našich pacientov, ale tiež meniť samotný spôsob akým tradične spolupracujú korporácie s charitatívnymi organizáciami. Nové spôsoby nastavenia charitatívnych aktivít hľadáme spolu so Save the Children pomocou súťaže Healthcare Innovation Award, ktorá oceňuje inovácie preukázateľne zlepšujúce dostupnosť zdravotnej starostlivosti v krízových regiónoch.

Foto: (1)Tugela Ridley/Save the Children, (2)Tom Whipps, (3)Greg Funnell/Save the Children, (4)David Wardell/Save the Children

Prehľad

Error loading Partial View script (file: ~/Views/MacroPartials/InlineImage.cshtml)

V súčasnej dobe každý rok umiera viac ako 6 miliónov detí mladších ako päť rokov na ochorenia, ktorým je možné predísť. Za posledných desať rokov došlo k významnému pokroku v celosvetovom znížení úmrtnosti detí, ale stále je nutné urobiť viac, aby deti neumierali zbytočne.

Hoci sú potreby najchudobnejších detí rôznorodé, existujú tri oblasti, v ktorých by mohla okamžitá pozornosť pomôcť zabezpečiť, aby každé dieťa dostalo základnú zdravotnú starostlivosť:

  • Viac zdravotníkov v týchto regiónoch
  • Dostupnosť očkovacích látok a liekov
  • Jednoduchá výživná strava

Dosiahnutie zmeny

V roku 2013 sme sa pustili do ambicióznej svetovej spolupráce s organizáciou Save the Children, v rámci ktorej sme si vymenili svoje skúsenosti a prostriedky a zamerali sa na tieto tri oblasti, aby sme dosiahli trvalú zmenu pre najviac ohrozené deti na svete.

6,2 millióna

detí do 5 rokov zomiera každý rok na choroby, ktorým sa dá predísť

Nové partnerstvo siaha výrazne nad rámec tradičného charitatívneho firemného modelu zabezpečenia finančných prostriedkov. Dotýka sa mnohých oblastí našej činnosti, najmä využitia našich schopností v oblasti výskumu a vývoja na pomoc zachrániť životy detí.

Partnerstvo spoločnosti GSK a organizácie Save the Children sa zameriava najmä na:

  • vývoj liekov pre deti na zníženie detskej úmrtnosti a úmrtí novorodencov
  • rozšírenie očkovania na zníženie počtu úmrtí detí v najneprístupnejších komunitách
  • zvýšenie investícií do vzdelávania, dosahu a rozsahu zdravotníckych pracovníkov v najchudobnejších komunitách s cieľom znížiť detskú úmrtnosť
  • výskum nových cenovo dostupných nutričných produktov, ktoré pomáhajú zmierniť podvýživu u detí
Error loading Partial View script (file: ~/Views/MacroPartials/InlineImage.cshtml)

Nový spôsob práce

Error loading Partial View script (file: ~/Views/MacroPartials/InlineImage.cshtml)

Spustením programov v Demokratickej republike Kongo a v Keni rozvíjame programy na boj proti detskej úmrtnosti a na vytvorenie modelov, ktoré môžu byť prispôsobené, rozširované a replikované do iných rozvojových krajín.

Našou ambíciou je zdieľať plán nového spôsobu práce a transformovať tradičný model firiem/neziskových organizácií na zabezpečenie finančných prostriedkov.

Spoločne využijeme náš vplyv, aby sme sa tlačili na zlepšenie politiky a postupov a zvýšenie medzinárodných investícií do zdravia detí.

GSK a Save the Children v Demokratickej republike Kongo

Prvý z našich spoločných programov štartuje v Demokratickej republike Kongo (DRK). Táto krajina je po celé desaťročia pustošená politickou a sociálnou nestabilitou a v súčasnosti prechádza jednou z najhorších humanitárnych kríz vôbec. Je na 168. mieste zo 169 krajín v Indexe ľudského rozvoja a dĺžka života v tejto krajine je len 46 rokov. Väčšina obyvateľov nemá prístup k základným službám a polovica zo 66 miliónov obyvateľov žije z menej ako 1 $ na deň.

Zdravotné problémy v DRK, vrátane vysokých úrovní infekčných ochorení, sú zložitejšie aj z dôvodu medzier v oblasti ľudských zdrojov, a to na všetkých úrovniach zdravotného systému. Na 10 000 ľudí tu pripadá len jeden lekár a len päť sestier. Detská úmrtnosť tu patrí k najvyšším v Afrike a každý rok umiera viac ako 400 000 detí pred dosiahnutím veku piatich rokov a to najmä na choroby, ktorým je možné predísť.

Error loading Partial View script (file: ~/Views/MacroPartials/InlineImage.cshtml)

Tento program poskytne na základe spolupráce s organizáciou Save the Children, vládou KDR a s komunitami integrovaný balík základných služieb pre neonatálnu starostlivosť, starostlivosť o zdravie matiek a detí. Bude zahŕňať posilnenie existujúcich systémov a infraštruktúry na zabezpečenie prístupu k základnej zdravotnej starostlivosti a výžive, ako aj zabezpečenie vybavenia, zásob a vhodne vyškoleného personálu pre efektívnu liečbu bežných detských chorôb.

Spoločnosť GSK sa na podporu tohto programu, ktorý začal v apríli 2013, zaviazala sumou 9 mil. £.

GSK a Save the Children v Keni

Takmer 25% z 39 miliónov ľudí žijúcich v Keni žije z menej ako 1,25 $ na deň a viac ako 40% z nich sú deti do 15 rokov. V celej krajine zomiera jedno dieťa z desiatich pred dovŕšením piatich rokov a v slumoch hlavného mesta Nairobi a na vidieckom severe je toto číslo oveľa vyššie.

Prostredníctvom nášho partnerstva sme sa zaviazali podporiť program organizácie Save the Children v Keni zameraný na záchranu novorodencov. Tento program sa zameria na zlepšenie systému zdravotníctva s cieľom zníženia chorôb, ktorým je možné zabrániť, a riešenia úmrtnosti detí do päť rokov. Okrem financovania tohto programu významne investujeme do činnosti organizácie Save the Children, aby sme určili priority a postúpili vo výskume a vývoji životne dôležitých liekov a prípravkov na zníženie chorôb, ktorým možno predísť, ako aj na zníženie detskej úmrtnosti.

Na podporu tohto programu, ktorý odštartoval v druhej polovici roka 2014, sme sa zaviazali sumou 4 mil. £.