Comic Relief

Malária pripraví o život viac ako 400 000 ľudí každý rok a väčšina jej obetí sú deti mladšie ako 5 rokov. Pre nás v GSK je táto situácia neprijateľná a preto už niekoľko desiatok rokov vyvíjame maximálne úsilie na zlepšenie prevencie a liečby toho ochorenia. Jedným z najdôležitejších partnerov v tomto úsilí je práve Comic Relief.

Partnerstvo medzi GSK a Comic Relief vzniklo v roku 2016 a jeho cieľom je v priebehu nasledujúcich piatich rokov zefektívniť boj s maláriou a zároveň posilniť zdravotnícke systémy krajín, ktoré sú týmto ochorením najviac postihnuté.

 

216 miliónov

miliónov ľudí je dnes nakazených maláriou

 

Program zameraný na implementáciu poznatkov a medicínskych poznatkov z laboratórií GSK v reálnom svete odštartoval v štyroch krajinách Afriky (Ghana, Mozambik, Sierra Leone a Tanzánia) a oblasti povodia rieky Mekong v juhovýchodnej Ázii. Počas úvodnej fázy bude Comic Relief prerozdeľovať organizáciám ktoré pracujú s miestnymi komunitami granty v hodnote 22 miliónov libier, z ktorých 17 miliónmi prispelo GSK. Tieto prostriedky sú využívané na rôzne stratégie prevencie a liečby: od vzdelávania terénnych zdravotných pracovníkov, cez osvetu miestnych ľudí, až po distribúciu ochranných sietí proti komárom prenášajúcim vírus spôsobujúci maláriu.

Error loading Partial View script (file: ~/Views/MacroPartials/InlineImage.cshtml)

 

Počas ostatných 15 rokov dosiahlo zdravotnícke a farmaceutické odvetvie v boji proti malárii výrazný pokrok. Podľa správy Svetovej zdravotníckej organizácie sa od roku 2000 znížil počet úmrtí spojených s týmto ochorením na polovicu. Vzhľadom na rozšírenie a úmrtnosť však malária naďalej patrí medzi najnebezpečnejšie choroby na svete. A preto budeme naďalej vyvíjať maximálne úsilie aby sme dopady epidémie postupne znižovali.

Sme presvedčení, že tak dokážeme prispieť k zlepšeniu kvality života obrovského počtu ľudí žijúceho v chudobe, zvýšeniu šance detí z dotknutých komunít na plnohodnotné dospievanie, a v neposlednom rade tým umožníme terénnym zdravotným pracovníkom orientovať svoj čas a úsilie na iné medicínske oblasti.

Error loading Partial View script (file: ~/Views/MacroPartials/InlineImage.cshtml) Error loading Partial View script (file: ~/Views/MacroPartials/InlineImage.cshtml)

Oblasti spolupráce 

Stratégia spolupráce sa snaží ťažiť z odlišných expertíz oboch organizácií a postupne sa zamerala na nasledovné projekty:

  • podpora lokálnych terénnych zdravotných pracovníkov, ktorí pôsobia v ťažko dostupných a odľahlých oblastiach, či marginalizovaných a ohrozených komunitách
  • materiálna, produktová a expertná podpora vybraných predajcov liekov, vďaka ktorej môžeme analyzovať aké kroky majú na liečenie malárie najväčší vplyv a následne našu stratégiu upravovať
  • medicínska a sociálna podpora tehotných dospievajúcich žien a slobodných matiek, ktoré sú v miestnych komunitách často stigmatizované a izolované
  • zvyšovanie povedomia obyvateľov najrozvinutejších krajín o situácii v krajinách postihnutých epidémiou malárie s cieľom zabezpečenia financií pre ďalší výskum

 

Organizácia Comic Relief za dosahuje naozaj pozoruhodné výsledky: vytvorila a dodnes koordinuje dve fundraisingové podujatia, ktoré patria medzi najväčšie na svete (Red Nose Day a Sport Relief), darovala granty a investovala viac ako 1 miliardu libier, a vďaka tomu zvýšila povedomie verejnosti o mnohých sociálnych a zdravotných problémoch. Snahou GSK je využiť odbornosť ktorú Comic Relief prináša zo svojho pôsobenia v krízových regiónoch a vďaka tomu lepšie identifikovať aké kroky sa od nás očakávajú v krátkodobom horizonte, ako môžeme zjednodušiť prístup ľudí k zdravotníckym produktom a ako dokážeme prispieť k zlepšeniu úrovne starostlivosti, ktorú poskytujú komunitní zdravotní pracovníci.

Foto: Mia Collis/Comic Relief