Globálne partnerstvá

Napriek tomu, že sú medzi našimi zamestnancami niektorí z najlepších odborníkov v mnohých oblastiach, doterajšie skúsenosti nám ukázali, že najdôležitejšie inovácie, či už v oblasti výskumu a vývoja alebo sprístupňovania našich produktov, dosahujeme prostredníctvom partnerstiev s ďalšími organizáciami.

V súčasnosti sú pre nás z globálneho hľadiska prioritné partnerstvá s dvomi charitatívnymi organizáciami, ktoré pôsobia najmä v oblastiach subsaharskej Afriky. Sú nimi britská organizácia Save the Children, s ktorou sme nadviazali spoluprácu v roku 2013 a vďaka ktorej sme dokázali dodať naše produkty 2,7 miliónom deťom, a charitatívna platforma Comic Relief, pomocou ktorej zefektívňujeme náš boj proti malárii v Afrike a juhovýchodnej Ázii.

 

Comic Relief

Error loading Partial View script (file: ~/Views/MacroPartials/InlineImage.cshtml)
  • Vznik: 2017

Pomocou spolupráce s Comic Relief podporujeme 20 lokálnych projektov, ktoré sú zamerané na boj proti malárii a všeobecné zlepšenie zdravia komunít žijúcich v oblastiach, kde táto charitatívna organizácia pôsobí. (Foto: Mia Collis/Comic Relief)

Viac o partnerstve s Comic Relief.

  

 

Save the Children

Error loading Partial View script (file: ~/Views/MacroPartials/InlineImage.cshtml)
  • Vznik: 2013

Cieľom našej spolupráce so Save the Children je spojiť medicínske poznatky, skúsenosti a infraštruktúry našich spoločností, a pomôcť tak dramaticky znížiť detskú úmrtnosť v svetovo najmenej rozvinutých krajinách. (Foto: Tugela Ridley/Save the Children)

Viac o partnerstve so Save the Children.