Vakcíny

Naše portfólio tvorí 41 vakcín určených pre všetky vekové kategórie, ktoré poskytujú ochranu proti 22 infekčným ochoreniam. Denne dodávame pacientom a lekárom viac ako 2 milióny dávok vakcín, čo z nás robí jednu z najvýznamnejších spoločností v oblasti očkovania na svete.

Naše vakcíny pomáhajú chrániť ľudí pred závažnými ochoreniami už viac ako 100 rokov a významne prispeli k eliminácii, či výraznému obmedzeniu výskytu mnohých smrteľných chorôb – ako napríklad detskej obrne či osýpok. Pravé kiahne, ochorenie, ktoré bolo v 18. storočí v niektorých európskych krajinách príčinou až 20% všetkých úmrtí, sa dokonca podarilo úplne vykoreniť. Dnes môžeme vďaka očkovaniu obmedziť výskyt minimálne 26 potenciálne smrteľných ochorení, čím sa každoročne zachránia až 3 milióny ľudských životov. Z tohto dôvodu má podľa Svetovej zdravotníckej organizácie väčší efekt na globálne zdravie jedine pitná voda.

V súčasnosti nás očkovanie chráni pred niektorými z najzávažnejších ochorení na svete – pneumokokovými ochoreniami, meningitídou, žltačkou, rotavírusovými ochoreniami, čiernym kašľom, či chrípkou. Očkovacie portfólio GSK tvorí 41 vakcín určených pre všetky vekové kategórie, ktoré zabezpečujú ochranu proti 22 infekčným ochoreniam.

Naše postavenie lídra v oblasti vakcinácie je pre nás aj záväzkom, a preto pokračujeme vo výraznej podpore výskumu a vývoja nových očkovacích produktov. Dnes je v laboratóriách GSK 14 kandidátskych vakcín v rôznych fázach vývoja a ich účinok je zameraný na boj s niektorými z najzávažnejších ochorení súčasnosti – maláriou, HIV, tuberkulózou, či ebolou. Okrem rozšírenia portfólia na nové ochorenia smerujeme naše investície aj do rôznych ďalších podstatných súčastí našej činnosti v oblasti očkovania:

  • výskum a vývoj spôsobov zvyšovania účinnosti látky zodpovednej za imunitnú odpoveď pacienta
  • vytvorenie inovatívnych platforiem, ktoré umožnia uskutočniť významné vedecké objavy
  • úprava vakcín s cieľom znížiť ich citlivosť na podmienky v akých sú skladované a prepravované
Error loading Partial View script (file: ~/Views/MacroPartials/InlineImage.cshtml)

Vývoj

Vzhľadom na svoju náročnosť si vývoj účinných a bezpečných očkovacích látok vyžaduje výrazné a dlhodobé investície. Vývoj je prísne regulovaný a výrobcovia, jedným z ktorých je aj GSK, musia dodržiavať prísne kontrolné nariadenia. Napríklad súčasťou procesu získania celosvetovej licencie pre našu rotavírusovú vakcínu bola realizácia 15 separátnych štúdií, ktorých súčasťou bolo viac ako 90 000 novorodencov. Napriek zložitosti tohto procesu sme odhodlaní dlhodobo obhajovať pozíciu jednej z najvýznamnejších spoločností na trhu s očkovaním a premeniť našu predstavu o svete, v ktorom má každý prístup k vakcínam proti závažným ochoreniam, na realitu.

 

Výroba

V roku 2016 sme pacientom a lekárom po celom svete dodali viac ako 830 miliónov očkovacích dávok. Výrobný proces, ktorý pri niektorých látkach môže trvať až dva roky, je zabezpečený sieťou 16 výrobných centier. Náročnosť procesu výroby je ovplyvnená aj prísnymi kontrolnými mechanizmami – každá šarža vakcín vyrobených GSK prešla pred finálnou distribúciou viac ako 100 kontrolami kvality. Vysoký dopyt po vakcínach a náročnosť ich výroby so sebou prináša množstvo logistických výziev. Našou snahou je preto vytrvalo investovať do skvalitnenia našich výrobných závodov a zlepšenia dodávateľských procesov.

 

„Približne 40% dnešných detí dostane aspoň jednu dávku vakcíny, ktorú vyrobila spoločnosť GSK.“

Vakcinácia je podľa mnohých odborníkov považovaná za jednu z najlepších investícií, ktoré môžu štátne či zdravotnícke organizácie urobiť pre verejné zdravie. Je pre nás preto veľká česť, že GSK sa v tomto odvetví stalo jedným z lídrov. V roku 2012 sme boli zásobovateľom 21% celosvetového trhu s vakcínami a približne 40% dnešných detí dostane aspoň jednu dávku vakcíny, ktorú vyrobila spoločnosť GSK. Plne si uvedomujeme zodpovednosť, ktorá s takýmto postavením súvisí, a preto budeme naďalej vynakladať maximálne úsilie, aby všetci ľudia mohli žiť plnohodnotný život neovplyvnený chorobami, ktorým môžu predísť práve vďaka očkovaniu.