Liečivá

Portfólio našej divízie zodpovednej za výskum a výrobu liečiv tvorí rad produktov, ktoré pomáhajú v boji proti mnohým svetovo najrozšírenejším akútnym i chronickým ochoreniam. Primárne sa zameriavame na naše dve najväčšie terapeutické oblasti – HIV a ochorenia dýchacích ciest, no výrazne investujeme do inovácií aj v mnohých ďalších oblastiach.

V GSK sme presvedčení, že kombinácia nášho výskumného „know-how“ a nášho hodnotového zamerania môže významne zlepšiť kvalitu života miliónom ľudí na celom svete. Cítime záväzok voči všetkým pacientom, ktorí naše produkty využívajú a sme odhodlaní pokračovať v snahe zjednodušovať prístup k nim – bez ohľadu na to, kde na svete títo pacienti žijú a aký je ich socioekonomický status. Vo viacerých krajinách Európy a Severnej Ameriky už niekoľko desaťročí patríme medzi popredných hráčov na farmaceutickom trhu a v súčasnosti preto zvyšujeme naše investície do regiónov s veľkým potenciálom pre rozvoj našej činnosti – najmä do Afriky a juhovýchodnej Ázie.

 

„Za posledných 300 rokov sme pomohli transformovať zdravie, životy a budúcnosť miliárd ľudí na celom svete.“

Globálny trh v oblasti zdravotnej starostlivosti v súčasnosti prechádza významnými zmenami. V krajinách globálneho juhu zvyšuje dopyt po zdravotníckych produktoch dlhodobý ekonomický rast, rastúce očakávania na kvalitu zdravotnej starostlivosti, ako aj zmena životného štýlu a stravovania všetkých demografických skupín. V rozvinutých ekonomikách je stále väčším faktorom zapríčiňujúcim zmeny neustále rastúci tlak na rozpočty v oblasti zdravotnej starostlivosti a dlhodobé starnutie populácie.

Táto situácia vytvára zložité výzvy pre vlády, daňových poplatníkov, pracovníkov v oblasti zdravotnej starostlivosti a samozrejme pacientov. Pre nás však vzniká jedinečná príležitosť stať sa silou, ktorá aj v náročnom období bojuje za správnu vec. Za posledných 300 rokov sme pomohli transformovať zdravie, životy a budúcnosť miliárd ľudí na celom svete. Od počiatkov našej histórie, kedy sme sa zaoberali výrobou detskej výživy na báze mlieka, až po dnešnú výzvu vývoja prvej vakcíny proti malárii na svete, pokračujeme v snahe inovovať a vyvíjať prelomové produkty a riešenia pre oblasť zdravotnej starostlivosti.

 

Error loading Partial View script (file: ~/Views/MacroPartials/InlineImage.cshtml)

Výskum

Cesta k novým, inovatívnym liečivám je dlhá, finančne náročná a mnohokrát sa končí neúspechom. Náklady na vývoj jediného lieku môžu často presiahnuť aj 1 miliardu libier a tento proces obvykle trvá 10-15 rokov.

V roku 2016 dosiahol rozpočet GSK na výskum a vývoj nových liečiv takmer 3,5 miliardy libier. Náš výskum v oblasti liečiv je primárne zameraný na dve oblasti, v ktorých patríme k dominantným hráčom už niekoľko rokov (ochorenia dýchacích ciest a HIV) a dve oblasti, v ktorých cítime potenciál priniesť prelomové inovácie (onkológia a imunitno-zápalové ochorenia). Okrem skúmania nových produktov hľadáme aj ďalšie možnosti ako zlepšiť a zefektívniť metódy samotného vedeckého výskumu. Naši vedci pracujú v menších tímoch ako je štandardom v mnohých iných laboratóriách a svoju pozornosť venujú skôr menším a čiastkovým krokom vo svojom výskume.

Uvedomujeme si však, že napriek robustným investíciám a snahe viac ako 11 000 špičkových vedcov v našich laboratóriách, sami nedokážeme inovovať dostatočne efektívne. Preto sme dodnes vytvorili partnerstvá s viac ako 1500 ďalšími farmaceutickými, zdravotníckymi, akademickými, výskumnými alebo mimovládnymi organizáciami.

 

Portfólio

Vďaka vysokej kvalite nášho produktového portfólia patríme k lídrom v terapeutických oblastiach ochorení dýchacích ciest a HIV.

Respiračné ochorenia sú pre nás centrom záujmu už viac ako 40 rokov. Dnes je súčasťou našich klinických skúšaní pre výskum liečby chronickej obštrukčnej choroby pľúc približne 13 500 pacientov, a veríme, že dáta, ktoré takto získame, nám umožnia pokračovať v inovovaní a pomoci našim pacientom.

Naša činnosť v terapeutickej oblasti HIV je vedená primárne cez nezávislú spoločnosť ViiV Healthcare, ktorá je spoločným projektom GSK, Pfizer a Shionogi. V našom portfóliu je tiež rad liečiv, ktoré pomáhajú v boji proti mnohým ďalším ochoreniam – alergiám, ochoreniam nervového systému, ochoreniam pokožky, urologické liečivá, či lieky proti zriedkavým ochoreniam.

Uvedomujeme si svoju celospoločenskú zodpovednosť a je našou snahou tiež investovať do terapeutických oblastí, v ktorých inovácie stagnujú kvôli ich malému komerčnému potenciálu a minimálnej návratnosti investícií. To z nás robí jednu z mála farmaceutických spoločností, ktorá sa zaoberá výskumom všetkých troch prioritných oblastí podľa Svetovej zdravotníckej organizácie – HIV/AIDS, tuberkulóza a malária.