Spoločnosť GSK sa dohodla na predaji portfólia vakcín proti besnote a kliešťovej encefalitíde spoločnosti Bavarian Nordic

Spoločnosť GlaxoSmithKline plc  (LSE/NYSE: GSK) oznámila 21. októbra 2019 predaj vakcín Rabipur  (v USA pod obchodným názvom Rabavert) proti besnote a Encepur proti kliešťovej encefalitíde spoločnosti Bavarian Nordic.

Rozhodnutie o predaji týchto značiek, ktoré spoločnosť GSK získala v roku 2015 v rámci akvizície divízie vakcín spoločnosti Novartis, je v súlade so strategickým zámerom GSK sústrediť pozornosť a investície do rastových aktív, inovácií a zjednodušenia dodávateľského reťazca divízie Vaccines.

Prezident globálnej divízie Vaccines spoločnosti GSK Roger Connor o predaji povedal: "Dohoda so spoločnosťou Bavarian Nordic nám umožní venovať viac prostriedkov na kľúčové rastové aktíva a na molekuly vo vývoji a zároveň zabezpečiť nepretržitú dodávku týchto dôležitých a úspešných vakcín."

Spoločnosť GSK získa zálohovú platbu v približnej výške 301 miliónov EUR (259 mil. GBP) a ďalej čiastkové platby v nadväznosti na  transakčné míľniky v hodnote 495 miliónov EUR, ako aj následný výnos z predaja zásob v priebehu rokovaní o organizácii dodávok, pričom celková hodnota transakcie dosiahne až 955 miliónov EUR. Hodnota zásob k predpokladanému dátumu uzavretia transakcie sa odhaduje na 159 miliónov EUR. Suma 25 miliónov EUR (22 mil. GBP) z celkovej hodnoty transakcie je podmienená budúcou výnosnosťou oboch vakcín. Čiastkové platby v nadväznosti na transakčné míľniky sú splatné pri úspešnom prevode technológií, prevode registrácií prípravkov a splnením záväzkov GSK v oblasti dodávok do tej doby, než spoločnosť Bavarian Nordic získa súhlas regulačných orgánov s výrobou vakcín.

Na zabezpečenie kontinuity dodávok oboch vakcín bude výroba  naďalej pokračovať vo výrobnom závode GSK v nemeckom Marburgu, kým nedôjde ku kompletnému presunu výroby do spoločnosti Bavarian Nordic. Postupný prenos technológií by sa mal začať v 1. štvrťroku 2020 a ukončený by mal byť do piatich rokov.

V rámci transakcie nedochádza k prevodu výrobných kapacít ani zamestnancov. Uzavretie transakcie sa predpokladá do konca roku 2019 a je podmienené súhlasným stanoviskom protimonopolného úradu a súhlasom akcionárov spoločnosti Bavarian Nordic s emisnými právami na lacnejší nákup akcií.

O spoločnosti Bavarian Nordic

Spoločnosť Bavarian Nordic so sídlom v Dánsku je plne integrovaná biotechnologická spoločnosť, ktorá sa špecializuje na výskum, vývoj a výrobu aktívnej protirakovinovej imunoterapie a vakcín proti infekčným chorobám.


Miriam Kejzlarová, PhD., Communication Manager for the Czech Republic & Slovak Republic
GSK | E-mail: miriam.m.kejzlarova@gsk.com