Naše mesto 2019: opäť aktívni

Počas piatku sme čistili priestory organizácie Sloboda zvierat na bratislavských Poliankach. Umývali sme obloky, čistili izolačné miestnosti pre zvieratá či peliešky a našli sme si čas aj na venčenie štvornohých miláčikov. V bratislavskej mestskej časti Rusovce čistila a natierala iná skupina našich dobrovoľníkov ochranné rampy. V sobotu sme sa vrátili na hrad Hrušov, kde naša kolegyňa pomáha s rodinou už dva roky pri jeho záchrane. Robí tak v spolupráci s OZ Leustach: venujú sa renovácii hradieb, konzervovaniu, pomáhajú pri archeologickom prieskume.

Sme hrdí, že aj vďaka podpore vedenia firmy sme sa mohli na Naše mesto vrátiť a ako každý rok, aj teraz sa tešíme na ďalší ročník.

Podujatie Naše mesto je najväčšou dobrovoľníckou aktivitou na Slovensku.
V tomto roku sa uskutočnilo v dňoch 7. – 8. júna 2019.


Miriam Kejzlarová, PhD., Communication Manager for the Czech Republic & Slovak Republic
GSK, Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 4 | Tel.: 222 001 202 (111) | E-mail: miriam.m.kejzlarova@gsk.com