Inovácie si zaslúžia miesto v slovenskom zdravotníctve

Technologické inovácie robia náš život pohodlnejší, šetria peniaze a námahu. Inovácie v medicíne prinášajú ešte viac: zachraňujú životy. Asociácia inovatívneho farmaceutického priemyslu (AIFP) preto spúšťa kampaň Máme na viac!, ktorej cieľom je naštartovať verejnú diskusiu o hodnote inovácií v zdravotníctve.

Hoci sa slovenské zdravotníctvo veľmi často spája s problémami, nedostatočným vybavením, či klesajúcim počtom zdravotníkov, má aj druhú stranu. Na tej stojí mnoho úspešných lekárov, vedcov a medicínskych startupov, ktoré aj v skromných podmienkach dokázali, že na Slovensku sa dá robiť špičková veda, výskum či objavy celosvetového významu. Mnohí lekári a vedci sa presadili v zahraničí a vrátili sa na Slovensko s cieľom posunúť zdravotníctvo vpred. Sú to ľudia, ktorí už dnes ukazujú, že na Slovensku máme na viac.

Z hodnoty inovácií v zdravotníctve sa musí stať živá téma

AIFP a jej partneri z radov lekárov, vedcov a odborníkov z prostredia medicínskych startupov veria, že práve moderná medicína a inovácie sú cestou ku kvalitnejšiemu zdravotníctvu a spokojnejším pacientom. „Na Slovensku v zdravotníctve pôsobí množstvo talentovaných odborníkov. Vďaka inováciám dokážu plnohodnotne rozvinúť svoj potenciál a pomáhať pacientom. Medicína napreduje každým dňom a pacientom tak prináša čoraz komfortnejšiu liečbu, novú nádej, respektíve kvalitnejší život pre tých, ktorí trpia nevyliečiteľnými ochoreniami,“ hovorí primár oddelenia klinickej imunológie a alergológie v Univerzitnej nemocnici Martin, profesor Miloš Jeseňák.

Základom je kvalitná veda

Inovácie v zdravotníctve neovplyvňujú iba lekárov, zdravotnícky personál a pacientov. Vychádzajú totiž z vedeckých objavov a práce výskumníkov a inovátorov. „Inovácie v zdravotníctve predstavujú pokrok. Ten sa ale nedá dosiahnuť bez vedeckého výskumu, ktorý vedie k objavom. Vzťah vedeckých inštitúcií, univerzít, súkromného sektora a samozrejme štátu je preto nesmierne dôležitý, pretože iba ak v tomto súkolí všetko pracuje tak, ako má, zavádzanie inovácií je plynulé a v správnej forme a včas sa dostanú k pacientovi,“ tvrdí profesor Ján Kyselovič, vedúci Jednotky klinického výskumu v oblasti vnútorného lekárstva na LFUK.

Kampaň potrvá do konca roka 2019

Kampaň Máme na viac! bude pokračovať v priebehu roka 2019 a bude mať dve časti. „Smerom k širokej verejnosti chceme intenzívne hovoriť o hodnote modernej medicíny a jej reálneho dopadu na životy pacientov. Nezabúdame však ani na tých, ktorí nám tieto inovácie prinášajú alebo s nimi už pracujú. S lekármi, vedcami, akademikmi chceme diskutovať a hľadať spoločné riešenia, ako mať na Slovensku inovatívnu medicínu dostupnú pre všetkých. Cieľom diskusií je vypracovať súbor odporúčaní, ktoré budú môcť byť využité pre ďalšie smerovanie slovenského zdravotníctva, “  uviedla  výkonná riaditeľka AIFP Katarína Slezáková.

Infografika (súbor PDF 3MB)

Magazín Máme na viac (súbor PDF 2MB)


Kontakt pre médiá: 

Marianna Dubravická
dubravicka@seesame.com
+421 907 442 571