GSK predala svoje vakcíny proti besnote a kliešťovej encefalitíde

Rozhodnutie predať tieto značky je v rámci strategického zámeru GSK zvýšiť zameranie a reinvestície do kľúčových rastových aktív, inovácií a molekúl vo vývoji a predaj naviac zjednoduší dodávateľský reťazec v oblasti vakcín.

Spoločnosť Bavarian Nordic už uhradila GSK prvú splátku vo výške 308 miliónov eur a v primeranom čase uhradí ďalšie čiastkové splátky v konečnej výške 955 miliónov eur.

Doplňujúce informácie:

O spoločnosti Bavarian Nordic

Spoločnosť Bavarian Nordic so sídlom v Dánsku je plne integrovaná biotechnologická spoločnosť, ktorá sa špecializuje na výskum, vývoj a výrobu aktívnej protirakovinovej imunoterapie a vakcín proti infekčným chorobám.


Miriam Kejzlarová, PhD., Communication Manager for the Czech Republic & Slovak Republic 
GSK | E-mail: miriam.m.kejzlarova@gsk.com