GSK má za sebou ďalší úspešný rok. S finančnými výsledkami je spokojný manažment aj akcionári

Spoločnosť, ktorá patrí medzi najvýznamnejších hráčov vo svete farmácie dokázala splniť svoje záväzky nielen voči akcionárom, ale predovšetkým sa vďaka úspešnému hospodáreniu priblížila k ďalším cieľom v oblasti vývoja nových liečiv.

Aj naďalej je v rámci GSK najsilnejšia divízia Pharmaceuticals, ktorá vyrába preskripčné lieky. Za minulý rok vykázala tržby vo výške 17,3 mld. libier, v prepočte viac ako 19,7 mld. €. Významný nárast tržieb zaznamenala divízia Vaccines, ktorá sa špecializuje na očkovacie látky. K celkovému obchodnému výsledku prispela tržbami vo výške 5,9 mld. libier, teda približne 6,7 mld. €. Úspechy týchto dvoch divízií vynahradili pokles zisku z voľnopredajných produktov, patriacich do divízie Consumer.

Prevádzkový zisk spoločnosti vzrástol rovnako ako čistý zisk na akciu, ktorý zaznamenal nárast o 7 % pri konštantnom menovom kurze. Voľné cash flow dosiahlo hodnotu 5,7 mld. libier, čo je v porovnaní s predchádzajúcim rokom nárast o 63 %.

Vďaka ďalšiemu rastu a dobrým finančným výsledkom mohla spoločnosť GSK vyplatiť deklarované dividendy vo výške 80 pencí na akciu a s rovnakým záväzkom vstúpila aj do roku 2019 a to napriek tomu, že je v tomto roku očakávaný pokles zisku na akciu 5-7 %. Medzi hlavné dôvody tejto prognózy patrí očakávaný dopad akvizície spoločnosti Tesaro, zrušenie divízie Consumer Health Nutrition a ukončenie spolupráce s firmou Pfizer.

„Rok 2018 bol významný najmä zavedením novej R&D stratégie zameranej na imunológiu, genetiku a nové technológie a tiež vďaka viacerým transakciám na podporu našej stratégie a premeny portfólia celej skupiny. Týmito krokmi sme sa pripravili na to, aby bol rok 2019 minimálne tak úspešný ako rok predchádzajúci. Očakávame získanie kľúčových údajov o troch nových liečebných prípravkoch proti rakovine. Tie majú potenciál byť na trh uvedené v nasledujúcich dvoch rokoch,“ komentuje Emma Walmsley, generálna riaditeľka spoločnosti GSK.

 

Kontakt
___________________________________________________

Miriam Kejzlarová, PhD., Communication Manager CZ & SK
GSK, Galvaniho 7A, Bratislava | * miriam.m.kejzlarova@gsk.com