GSK dokončila akvizíciu spoločnosti TESARO: Spoločne chcú priniesť nové poznatky do onkológie a zabezpečiť pacientom dlhší a kvalitnejší život

Farmaceutická spoločnosť GSK oznamuje, že úspešne dokončila akvizíciu výrobcu komerčných biofarmaceutík, spoločnosti TESARO. Za spoločnosť sídliacu v americkom Massachusetts zaplatila GSK 5,1 miliardy amerických dolárov, v prepočte približne 4,49 miliardy Eur. Vedenie spoločnosti TESARO si od akvizície sľubuje výrazné posilnenie svojej farmaceutickej činnosti a zrýchlenie procesu budovania vývojových a komerčných aktivít v oblasti onkológie.

"Obe spoločnosti spájajú starostlivosť o pacientov a silná motivácia vyvíjať skutočne prelomové lieky, ktoré im predĺžia život a zvýšia jeho kvalitu. Som presvedčený, že práve dokončená akvizícia výrazne posilní naše vývojové schopnosti v odbore onkológia a prinesie nové vedecké kapacity a expertízu, čo nám následne umožní zvýšiť tempo aj rozsah našej pomoci pacientom s rakovinou," komentuje akvizíciu Hal Barron, riaditeľ pre vedu, výskum a vývoj spoločnosti GSK

Za významný míľnik v snahe o vývoj prelomových liečebných postupov pre ľudí s rakovinou vnímajú akvizíciu aj spoločnosti TESARO. "Spolu s GSK môžeme urýchliť presadzovanie našich iniciatív v oblasti vývoja a uvádzania liekov na trh a v konečnom dôsledku zabezpečiť dlhší život väčšiemu počtu pacientov," dodáva Mary Lynne Hedleyová, prevádzková riaditeľka spoločnosti TESARO.

 


GSK je jednou z popredných svetových farmaceutických firiem, ktoré sa zaoberajú výskumom, vývojom, výrobou a predajom liečivých prípravkov. Hlavným poslaním spoločnosti je zlepšiť kvalitu ľudského života tým, že umožní ľuďom byť aktívnejší, cítiť sa lepšie a žiť dlhšie. Pre viac informácií navštívte globálnu webovú stránku www.gsk.com alebo stránky slovenskej pobočky www.gsk.sk.

Kontakt pre médiá: Miriam Kejzlarová, e-mail: sk.media@gsk.com