GSK a Merck vyvíjajú liek pre pacientov s pľúcnymi nádormi a ďalšími ťažko liečiteľnými druhmi rakoviny

Farmaceutické korporácie GSK a Merck začali spoluprácu týkajúcu sa ďalšieho testovania využitia bifunkčnej fúznej proteínovej imunoterapie. Špecialisti obidvoch spoločností sú presvedčení, že budú spoločne schopní potvrdiť a v praxi využiť jej priaznivé dopady na pacientov s nádormi na pľúcach a s ďalšími zložito liečiteľnými druhmi rakoviny. Okrem iného aj rakoviny žalúdka, žlčových ciest či ochorenia spôsobeného ľudským papilomavírusom.

Členovia spolupracujúcich výskumných tímov obidvoch spoločností sa zameriavajú na M7824, nazývaný tiež Bintrafusp alfa. Ide o medzinárodne navrhovaný neregistrovaný názov pre bifunkčnú imunoterapiu, ktorá je aktuálne stále vo fáze klinického testovania a teda nie je nikde na svete schválená k žiadnemu využitiu. Celkovo osem klinických štúdií druhej fázy, na ktorých sa v laboratóriách GSK a Merck pracuje, je zameraných na porovnanie dopadu využitia M7824 na jednej a pembrolizumabu na druhej strane ako lieku prvej voľby u pacientov s pokročilým nemalobunkovým karcinómom pľúc.

„Je úžasné sledovať, ako rýchlo sa posúvame dopredu aj v oblasti vývoja liečby dosiaľ veľmi ťažko  liečiteľných druhov rakoviny. U niektorých diagnóz ale máme stále veľké rezervy. Napríklad nevyužívame práve možnosti, ktoré ponúka imunoonkologická terapia. Zistili sme, že M7824 spája dve rôzne biologické funkcie v jednej molekule a odhalili sme priaznivé dopady tohto faktu na pacientov s rakovinou, najmä tých s nemalobunkovým karcinómom pľúc. Tento potenciál chceme detailne preskúmať a v prípade uspokojivých výsledkov ponúknuť ako nové riešenie prístupu k liečbe,“ uvádza k prebiehajúcemu klinickému testovaniu Dr. Hal Barron, vedúci výskumu a vývoja GSK. 

CEO spoločnosti Merck Dr. Belén Garijo je o pozitívnych výsledkoch klinického testovania presvedčená natoľko, že hovorí o možnosti posunu súčasnej paradigmy v liečbe rakoviny: „Očakávame, že pre bifunkčný fúzny proteín M7824 nájdeme plné využitie naprieč širokou škálou karcinómových indikácií. Som rada, že na tejto úlohe spolupracujeme s tak silným partnerom ako je GSK.“

Nemecká spoločnosť Merck získala od britskej GSK za poskytnutie doterajších výsledkov a expertíz 300 miliónov €. Ďalších 500 miliónov € je pripravených na ďalšiu spoluprácu na výskume a vývoji. V prípade úspešného ukončenia projektu a jeho komercionalizácie bude hodnota obchodu predstavovať 2,9 miliardy € a celkový komerčný potenciál je odhadovaný až na 3,7 miliardy €.

Pre GSK je táto spolupráca ďalším dôležitým míľnikom výskumu a vývoja v oblasti onkológie, kde sa zameriava na imunoonkológiu, bunkovú terapiu, epigenetiku rakoviny a genetickú medicínu. Investície do uvedených oblastí považuje za svoju prioritu, o čom svedčí aj nedávna akvizícia americkej spoločnosti TESARO.


Miriam Kejzlarová, PhD., Communication Manager for the Czech Republic & Slovak Republic
GSK, Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 4 | ( 222 001 202 (111) | miriam.m.kejzlarova@gsk.com