GSK v troch lokalitách podporilo podujatie Naše mesto

Aj GSK bolo v dňoch 8. – 9. júna 2018 aktívnou súčasťou projektu Naše Mesto, najväčšieho podujatia firemného dobrovoľníctva na Slovensku. S organizáciou ACEC sme čistili kancelárie a pripravovali komunikačnú kampaň, v seneckej Nezábudke (organizácii na pomoc rodinám so zdravotne postihnutými deťmi) sme umývali okná a združeniu Leustach, ktoré sa stará o hrad Hrušov, pomáhali s archeologickým výskumom. Naviac, zapojili sme aj rodinných príslušníkov.

Tešíme sa, že sme mohli priložiť ruku k dielu. O rok opäť!

Error loading Partial View script (file: ~/Views/MacroPartials/InlineImage.cshtml)

GSK je jednou z popredných svetových farmaceutických firiem, ktoré sa zaoberajú výskumom, vývojom, výrobou a predajom liečivých prípravkov. Hlavným poslaním spoločnosti je zlepšiť kvalitu ľudského života tým, že umožní ľuďom byť aktívnejší, cítiť sa lepšie a žiť dlhšie.

Pre viac informácií navštívte globálnu webovú stránku www.gsk.com alebo stránky slovenskej pobočky www.gsk.sk.

Kontakt pre médiá: Miriam Kejzlarová, e-mail: sk.media@gsk.com