GSK Slovensko získalo ocenenie Zdravá firma

Sme hrdí na to, že v súťaži Union poisťovne a Union zdravotnej poisťovne získalo GSK Slovensko za rok 2017 ocenenie Zdravá firma v kategórii nevýrobných firiem. „Ocenenie je potvrdením úrovne starostlivosti, ktorú venujeme našim zamestnancom. Dlhodobo sa v nej sústredíme na zdravý životný štýl a podporu rovnováhy medzi prácou a súkromím,“ komentovala generálna riaditeľka GSK Slovensko Andrea Kočišová.

„Naše aktivity zamerané na zlepšenie celkového zdravia zamestnancov sú špecifické tým, že okrem HR oddelenia sa na nich podieľajú aj mnohí zamestnanci. V roku 2017 sme pre zamestnancov zaviedli ovocné pondelky, mliečne štvrtky, prednášky Medical oddelenia – napríklad o bezpečnosti liekov, ale viackrát sme spoločným behom podporili aj charitatívne aktivity či navštívili HIV sanitku. Našli sme si čas na spoločné cvičenie jogy, samozrejmosťou u nás je podpora preventívnych prehliadok zamestnancov, ale aj Zdravý týždeň, na ktorom sa mohli zúčastniť aj naši zamestnanci z terénu,“ dodáva Renata Pukanová, HR Country Head  GSK Slovensko.

Zdravý týždeň priniesol zamestnancom možnosť preventívnej diagnostiky priamo v kancelárii, ale tiež prednášky o vzťahoch, zvládaní stresu, či imunite. Nechýbala individuálna diagnostika zdravia žíl a chodidiel, či screening zraku. Mnohí zamestnanci sa zúčastnili na Škole prípravy zdravých raňajok, ale i zdravých sladkostí. Samostatnou témou bola príprava klíčkov a ich začlenenie do stravy. Veľký záujem bol o tipy na precvičenie počas pracovného dňa a zdravé sedenie.

GlaxoSmithKline Slovensko rozvíja tieto aktivity aj v roku 2018 a informovať vás o nich budeme formou tlačových správ.


GSK je jednou z popredných svetových farmaceutických firiem, ktoré sa zaoberajú výskumom, vývojom, výrobou a predajom liečivých prípravkov. Hlavným poslaním spoločnosti je zlepšiť kvalitu ľudského života tým, že umožní ľuďom byť aktívnejší, cítiť sa lepšie a žiť dlhšie.

Pre viac informácií navštívte globálnu webovú stránku www.gsk.com alebo stránky slovenskej pobočky www.gsk.sk.

Kontakt pre médiá: Miriam Kejzlarová, e-mail: sk.media@gsk.com