GSK Slovensko súčasťou veľtrhu Profesia Days 2018

Získať nových absolventov vysokých škôl a záujemcov o prácu bolo cieľom 9. ročníka Profesia Days – veľtrhu, ktorý sa uskutočnil koncom februára v Bratislave.

Error loading Partial View script (file: ~/Views/MacroPartials/InlineImage.cshtml)

GSK Slovensko sa na veľtrhu Profesia Days zúčastňuje už tradične. Tentoraz sa vo svojom stánku spoločnosť sústredila na predstavenie troch svojich entít (výrobný závod, Pharma, Consumer). Návštevníci sa dozvedeli o viacerých voľných pozíciách v oblastiach kvality, inžinieringu, údržby, techniky i riadenia výroby. Vzhľadom na to, že levický závod - de Miclén a.s. Slovakia, registrovaná spoločnosť GSK skupiny, má prioritne záujem o kvalifikovaných pracovníkov do poloautomatizovanej výroby, prezentácia sa niesla v duchu budovania značky GSK „Poď aj ty do dobrej spoločnosti“.

Uchádzači mali možnosť interaktívne si otestovať svoje znalosti ako aj získať ďalšie informácie o skupine GSK na Slovensku. Záujemcovia o prácu mali možnosť odovzdať odborníkom z GSK vyplnené dotazníky a životopisy. Túto možnosť využilo viac ako 150 uchádzačov.

Na veľtrhu mohli návštevníci vidieť prezentáciu viac ako 180 zamestnávateľov. K dispozícii boli prednášky top spíkrov, testovanie angličtiny a IT zručností, kariérne poradenstvo či virtuálna realita. Stretnutie zamestnávateľov a uchádzačov o prácu naživo tvárou v tvár má obrovský význam a podujatia aj tento rok navštívili tisícky uchádzačov.


GSK je jednou z popredných svetových farmaceutických firiem, ktoré sa zaoberajú výskumom, vývojom, výrobou a predajom liečivých prípravkov. Hlavným poslaním spoločnosti je zlepšiť kvalitu ľudského života tým, že umožní ľuďom byť aktívnejší, cítiť sa lepšie a žiť dlhšie.

Pre viac informácií navštívte globálnu webovú stránku www.gsk.com alebo stránky slovenskej pobočky www.gsk.sk.

Kontakt pre médiá: Miriam Kejzlarová, e-mail: sk.media@gsk.com