GSK Slovensko spustilo unikátny program Partnership for prevention (P4P), zameraný na zamestnancov a ich rodiny

Spoločnosť GSK na Slovensku spustila program „Partnership for Prevention (P4P)“. Ide o súčasť globálneho záväzku GSK podporovať starostlivosť o svojich zamestnancov a ich rodinných príslušníkov a pomáhať im sprístupňovať preventívne zdravotnícke služby za minimálne alebo žiadne náklady. S poslaním GSK pomáhať ľuďom, aby boli aktívnejší, cítili sa lepšie a žili dlhšie, nezabúda spoločnosť na vlastných zamestnancov a ich rodiny. A práve tým, že prevencia pokrýva nielen zamestnancov spoločnosti, ale aj ich rodiny, je iniciatíva unikátna.

Vďaka programu Partnership for Prevention (P4P) pomáha GSK svojim zamestnancom porozumieť tomu, akým spôsobom sa môžu o svoje zdravie starať, aké kroky môžu podniknúť k tomu, aby si zdravie chránili, rozhodovali v jeho prospech a mohli žiť zdravo. My v GSK vieme, že preventívna zdravotná starostlivosť je nevyhnutnou súčasťou zdravia a pohody vo všetkých fázach života. Starostlivo boli pritom vybrané služby, u ktorých bola dokázaná účinnosť v rámci prevencie ochorení alebo ich odhalení v rannej a liečiteľnej fáze.

Na konci februára využívali program P4P zamestnanci GSK v 105-tich krajinách sveta (viac ako 122 tisíc ľudí), od marca k nim pribudli ďalšie krajiny – vrátane Slovenskej republiky.


GSK je jednou z popredných svetových farmaceutických firiem, ktoré sa zaoberajú výskumom, vývojom, výrobou a predajom liečivých prípravkov. Hlavným poslaním spoločnosti je zlepšiť kvalitu ľudského života tým, že umožní ľuďom byť aktívnejší, cítiť sa lepšie a žiť dlhšie.

Pre viac informácií navštívte globálnu webovú stránku www.gsk.com alebo stránky slovenskej pobočky www.gsk.sk.

Kontakt pre médiá: Miriam Kejzlarová, e-mail: sk.media@gsk.com