GSK Slovensko podporilo testovaciu sanitku na Dúhovom Pride 2018

GSK Slovensko a Dom svetla Slovensko v rámci podujatia Dúhový Pride 2018, ktorý sa uskutočnil 14. júla 2018, zabezpečili testovaciu sanitku. Tá bola k dispozícii návštevníkom podujatia od 13.00 do 18.00 s cieľom zachytiť včasný výskyt HIV/AIDS.

GSK Slovensko tak nadviazalo na svoje úsilie informačnou kampaňou zvýšiť povedomie o HIV/AIDS a vytvoriť podmienky k dostupnému testovaniu ochorenia. Súčasťou testovania bolo aj bezplatné lekárske poradenstvo.

Ako uviedol infektológ MUDr. Azzaden Shunnar počas príhovoru pred testovaním: „Dôležitá je skorá diagnostika. Pacient s vírusom vie žiť veľmi dobrý plnohodnotný život. Netreba čakať, treba sa dať otestovať.“

V súvislosti s možnosťami testovania HIV na Slovensku  vystúpil na Dúhovom Pride aj riaditeľ Domu svetla Slovensko Jiří Pavlát, ktorý predstavil aj prvý Checkpoint HIV na Slovensku. Nachádza sa v priestoroch zdravotného strediska  na Babuškovej ulici 2 v Bratislave, kde je testovanie dostupné každý pracovný piatok od 16-tej do 19-tej hodiny.

Zdravotní pracovníci počas podujatia Dúhový Pride zrealizovali až 118 HIV testov, všetky s negatívnym výsledkom. Testovanie prebiehalo anonymne a výsledky mali pacienti k dispozícii do pár minút. Podarilo sa im zachytiť jeden prípad syfilisu.

Viac informácií o podujatí nájdete aj http://www.domsvetlaslovensko.sk/


GSK je jednou z popredných svetových farmaceutických firiem, ktoré sa zaoberajú výskumom, vývojom, výrobou a predajom liečivých prípravkov. Hlavným poslaním spoločnosti je zlepšiť kvalitu ľudského života tým, že umožní ľuďom byť aktívnejší, cítiť sa lepšie a žiť dlhšie.

Pre viac informácií navštívte globálnu webovú stránku www.gsk.com alebo stránky slovenskej pobočky www.gsk.sk.

Kontakt pre médiá: Miriam Kejzlarová, e-mail: sk.media@gsk.com