GSK prizvalo všetky stredné školy na osvetový webinár o HIV/AIDS

Téma prevencie HIV/AIDS je jednou z kľúčových tém spoločnosti GSK Slovensko, pričom oslovujeme rôzne cieľové skupiny. Dlhodobo sa zameriavame na komunity mladých, kde je potreba prevencie mimoriadne aktuálna.

Téma prevencie HIV/AIDS je jednou z kľúčových tém spoločnosti GSK Slovensko, pričom oslovujeme rôzne cieľové skupiny. Dlhodobo sa zameriavame na komunity mladých, kde je potreba prevencie mimoriadne aktuálna.

V máji sme sa sústredili na prípravu 60-minútového edukačného videa pre stredoškolákov z celého Slovenska. 21. mája 2018 sme toto edukačné video spracovali do formy off-line HIV webináru a umožnili sme jeho časovo neobmedzené sledovanie žiakom všetkých stredných škôl v SR vrátane následného kladenia otázok zo strany zúčastnených študentov a ich pedagógov prostredníctvom otvorenej web platformy.

Témami webinára sú HIV, HIV infekcia a AIDS všeobecne, HIV prevencia a testovanie HIV na Slovensku. Program odštartoval náučný animovaný film HIV a človek a nasledovali tri prednášky odborníkov – infektológov. MUDr. Azzaden Shunnar vysvetlil, čo je HIV a AIDS, definície, pôvod, výskyt, rozdiely medzi HIV vírusom a AIDS ochorením. MUDr. Pavlína Bukovinová, MPH., vysvetlila, ako sa vieme chrániť pred nakazením HIV, aké sú cesty prenosu HIV. A MUDr. Janka Burdová predstavila možnosti testovania na HIV, ako a kde je možné zistiť svoj osobný HIV status.

Kľúčovým vystúpením vo webinári bol iste aj vstup Jiřího Pavláta, riaditeľa pacientskej a advokačnej organizácie Dom svetla Slovensko. Prezentoval obhajobu práv pacientov ako aj riešenie diskriminácie HIV pozitívnych pacientov. Zmienil možnosti bezplatného testovania HIV v prvom Checkpointe na Slovensku v Bratislave.

Zhliadnutie edukačného HIV webináru bolo ponúknuté všetkým stredným školám v SR a každá škola, ktorá sa zapojí a odvysiela tento off line webinár svojim žiakom, má možnosť zozbierať od študentov otázky, ktoré im budú zainteresovanými odborníkmi zodpovedané. Škola bude tiež odmenená „Certifikátom o absolvovaní HIV webináru“, čím sa stáva zodpovednou v boji proti HIV infekcii.

Záznam webináru je dostupný na webe: https://youtu.be/Az4lOsus93A

Akékoľvek otázky týkajúce sa príslušného ochorenia alebo spôsobu jeho liečby je potrebné konzultovať s ošetrujúcim lekárom.


GSK je jednou z popredných svetových farmaceutických firiem, ktoré sa zaoberajú výskumom, vývojom, výrobou a predajom liečivých prípravkov. Hlavným poslaním spoločnosti je zlepšiť kvalitu ľudského života tým, že umožní ľuďom byť aktívnejší, cítiť sa lepšie a žiť dlhšie.

Pre viac informácií navštívte globálnu webovú stránku www.gsk.com alebo stránky slovenskej pobočky www.gsk.sk.

Kontakt pre médiá: Miriam Kejzlarová, e-mail: sk.media@gsk.com