Deň čistých rúk aj vďaka podpore GSK Slovensko

GSK Slovensko je aj v tomto roku hrdým podporovateľom Dňa čistých rúk, podujatia, organizovaného pre deti z 202 marginalizovaných komunít na Slovensku. Realizátormi projektu sú renomovaní partneri GSK - ACEC (Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu) a Národný program zdravé komunity. Asistenti osvety zdravia, pomáhajúci vďaka projektu v rómskych osadách, zorganizovali pri tejto príležitosti 229 osvetových aktivít pre 3863 detí vo veku od 3 do 14 rokov.

15. október vyhlásil Detský fond OSN (UNICEF) za Svetový deň umývania rúk. Cieľom podujatí na celom svete a v rôznych kultúrach je pripomenúť, prečo je umývanie rúk najlacnejším spôsobom na zbavenie sa nečistôt či baktérií. Ide o opakovanú výzvu na zlepšenie hygieny rúk, ktorá zabraňuje šíreniu infekcií a to najmä v tomto ročnom období – pri zvýšenom výskyte respiračných či črevných ochorení, pri chrípkovej epidémii ale aj ako súčasť ochrany voči žltačke.  Sériu podujatí podporuje GSK Slovensko už tradične v rámci programu „Spoločne za lepšie zdravie“, ktorý prebieha v piatich stredoeurópskych krajinách. 

Hoci v majoritnej spoločnosti vysvetľujeme potrebu umývania rúk deťom celkom prirodzene, v marginalizovaných komunitách býva prístup k nielen pitnej, ale i úžitkovej vode zvyčajne problémom. Preto má podujatie, ktoré tento rok prebehlo v 35 materských školách, 87 základných školách, 6 špeciálnych základných školách, 28 komunitných centrách, 24 osadách, ale aj v 46 rodinách či na miestnych úradoch, mimoriadny význam. Každá z aktivít trvala priemerne dve hodiny, pričom asistenti osvety zdravia a koordinátori používali pri realizácii osvety metodiku hygieny a upevňovania hygienických návykov, ktorú samozrejme prispôsobovali cieľovej skupine aj podľa veku. Deti si mohli to, čo sa dozvedeli, potvrdiť aj formou vyfarbovania tematickej omaľovánky. 


GSK je jednou z popredných svetových farmaceutických firiem, ktoré sa zaoberajú výskumom, vývojom, výrobou a predajom liečivých prípravkov. Hlavným poslaním spoločnosti je zlepšiť kvalitu ľudského života tým, že umožní ľuďom byť aktívnejší, cítiť sa lepšie a žiť dlhšie. Pre viac informácií navštívte globálnu webovú stránku www.gsk.com alebo stránky slovenskej pobočky www.gsk.sk.

Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu (ACEC) je mimovládna organizácia, ktorá realizuje desiatky projektov orientovaných na podporu medzinárodnej kultúrnej výmeny, upevňovanie a zlepšovanie komunikácie, medziľudských vzťahov, sociálnu oblasť a vzdelávanie. www.acec.sk

Organizácia Zdravé regióny je štátnou príspevkovou organizáciou Ministerstva zdravotníctva SR, ktorej poslaním je realizácia a rozvoj dočasných vyrovnávacích opatrení v oblasti zdravia. www.zdraveregiony.sk

Kontakt pre médiá: Miriam Kejzlarová, e-mail: sk.media@gsk.com, Magdaléna Rothová, e-mail: rothova@acec.sk