Akú šancu by mal dnes Freddie Mercury?

Freddie Mercury, ktorého život sa skončil predčasne následkom pridružených ochorení spojených s rozvinutím infekcie HIV do štádia AIDS, by mal dnes vzhľadom na dostupnú modernú liečbu výrazne vyššiu šancu na dlhší a kvalitnejší život ako v deväťdesiatych rokoch minulého storočia. Hoci Slovenská republika stále patrí k členským štátom EÚ s najnižším výskytom HIV infekcie, situácia sa zhoršuje: V prvom polroku 2018 bolo v Slovenskej republike diagnostikovaných celkovo (u občanov SR i cudzincov) 52 nových prípadov HIV infekcie.

Počet ľudí žijúcich s HIV infekciou rýchlo stúpa. V rokoch 2014 - 2016 bol zaznamenaný historicky najvyšší výskyt nových prípadov HIV infekcie so stabilným počtom 80 - 90 novoinfikovaných za rok. V roku 2017 bolo v SR diagnostikovaných celkovo (u občanov SR i cudzincov) 72 nových prípadov HIV infekcie.

Ochorenie HIV/AIDS môže byť pritom dlhodobo „spiacim“ rizikom, o ktorom pacient vôbec nevie. Ako zdôrazňuje MUDr. Pavlína Bukovinová, PhD., z Kliniky infektológie a geografickej medicíny LF UK, UNB a SZU, ktorá pôsobí v Centre pre liečbu HIV/AIDS„Človek nakazený vírusom HIV nemusí mať dlhú dobu, napríklad niekoľko rokov, vôbec žiadne zdravotné ťažkosti. Tomuto obdobiu sa hovorí bezpríznakové nosičstvo vírusu HIV. Aj v tomto období však môže nakazený človek preniesť infekciu na ďalšie osoby. Pritom sám vyzerá a cíti sa celkom zdravý a ani jeho partner/partnerka na ňom nič nebadá.  U väčšiny infikovaných dôjde k rozvoju niektorého z príznakov HIV / AIDS zvyčajne v priebehu10-15 rokov po expozícii vírusom HIV.“ Preto je dôležitá verejná osveta a včasný záchyt ochorenia pomocou testovania. Pandémia sa rozvíja rýchlo a hoci účinná liečba dnes spomaľuje progresiu infekcie HIV a zlepšuje kvalitu a dĺžku života nakazených, naďalej je HIV nevyliečiteľným a doživotným ochorením.

Výskum a vývoj v boji proti tejto chorobe zaznamenal v posledných rokoch významný vzostup. Proti šíreniu infekcie HIV dnes bojujeme používaním kondómov, predexpozičnou liečbou, testovaním, ale najmä modernou medicínou v podobe kombinovanej antiretrovírusovej liečby u HIV infikovaných. Účinná terapia odďaľuje nástup klinických príznakov ochorenia, znižuje vírusovú záťaž a prispieva k  obnoveniu imunitného systému. Dodržiavaním účinného liečebného režimu sa riziko prenosu môže znížiť až o 96%.

Už takmer rok funguje v Bratislave Checkpoint pre záujemcov o zistenie svojho HIV statusu. Je možné nechať sa tam anonymne, bezplatne a na počkanie otestovať. Prevádzku Checkpointu zabezpečuje občianske združenie Dom svetla Slovensko. Absolvovať test HIV/AIDS  je jediným spôsobom, ako zistiť, či človek je alebo nie je infikovaný vírusom HIV. Má zmysel vykonať ho  až tri mesiace po prípadnom rizikovom správaní. Aj na Slovensku sú dnes bezplatné testovacie miesta – a to nielen na troch miestach v Bratislave, ale aj v deviatich mestách (okrem hlavného) po celom Slovensku. Ako pripomína Jiří Pavlát z pacientskej organizácie Dom svetla Slovensko: “Dôležité je poznať svoj HIV status. Infekcia HIV síce nie je vyliečiteľná, ale v dnešnej dobe je veľmi dobre liečiteľná. Ľudia s HIV vedú prakticky bežný život. Dôležité je včas začať liečbu. Tá zníži hladinu vírusu na nezistiteľné hodnoty. Úspešne liečený človek je prakticky takmer neinfekčný.“

U občanov Slovenskej republiky bolo od 1.1.2018 do 30.6.2018 diagnostikovaných a epidemiologicky vyšetrených 42 nových prípadov HIV infekcie (39 prípadov u mužov a 3 prípady u žien). V tomto období bolo diagnostikovaných 7 prípadov AIDS (syndrómu získanej imunitnej nedostatočnosti) a 3 úmrtia pacientov s HIV infekciou. Podľa štatistík VšZP sa lieči na toto ochorenie trikrát viac mužov ako žien.


GSK je jednou z popredných svetových farmaceutických firiem, ktoré sa zaoberajú výskumom, vývojom, výrobou a predajom liečivých prípravkov. Hlavným poslaním spoločnosti je zlepšiť kvalitu ľudského života tým, že umožní ľuďom byť aktívnejší, cítiť sa lepšie a žiť dlhšie. Pre viac informácií navštívte globálnu webovú stránku www.gsk.com alebo stránky slovenskej pobočky www.gsk.sk.

Kontakt pre médiá: Miriam Kejzlarová, e-mail: sk.media@gsk.com

Akékoľvek otázky týkajúce sa príslušného ochorenia alebo spôsobu jeho liečby je potrebné konzultovať s ošetrujúcim lekárom.

 

Doplňujúce informácie k tlačovej správe:

Výskyt prípadov HIV a AIDS od roku 2001 do 30.06.2018(len občania SR a cudzinci s trvalým pobytom)

Od začiatku monitorovania prípadov HIV/AIDS v Slovenskej republike v roku 1985 do 30.6.2018 bolo registrovaných u občanov SR i cudzincov spolu 1022 prípadov infekcie vírusom ľudskej imunitnej nedostatočnosti.

Z 864 prípadov u občanov Slovenskej republiky sa 764 vyskytlo u mužov a 100 u žien. U 115 osôb (102 mužov, 13 žien) prešla HIV infekcia do štádia AIDS a zaznamenaných bolo 71 úmrtí HIV infikovaných osôb (z toho 52 v štádiu AIDS).

Kumulatívny počet prípadov HIV u občanov SR a cudzincov k 30.06.20181

Väčšina HIV infekcií bola v SR zaznamenaná v skupine mužov majúcich sex s mužmi a získanie nákazy homosexuálnym stykom bolo stanovené v 64,7% prípadov. Heterosexuálnym stykom bolo prenesených 23,1 % infekcií, 2,0 % injekčným užívaním drog, 0,1% transfúziou krvi (v 1986) a v 10,1% prípadov nebol spôsob prenosu stanovený.

Rozdelenie prípadov HIV infekcie podľa spôsobu prenosu1
Kumulatívne údaje od roku 1985 do 30.06.2018 (len občania SR a cudzinci s trvalým pobytom)

MUDr. Pavlína Bukovinová, PhD., z Centra pre liečbu HIV / AIDS, Klinika infektológie a geografickej medicíny LF UK, UNB a SZU:  „... U väčšiny infikovaných dôjde k rozvoju niektorého z príznakov HIV / AIDS zvyčajne za 10-15 rokov po expozícii vírusom HIV. Ako skoro alebo neskoro dôjde k rozvoju ochorenia AIDS ovplyvňuje celý rad faktorov, ako je pôvodný úroveň obranyschopnosti, životný štýl - vyrovnávanie sa so stresovými situáciami a výživové návyky. Zásadnú úlohu v rozvoji infekcie HIV však hrá včasná a účinná liečba.

Infekcia vírusom HIV je nevyliečiteľným ochorením, nakoľko sa vírus nedá eradikovať (odstrániť) z organizmu. Účinnou liečbou je možné infekciu spomaliť a obmedziť množenie vírusu v organizme. Celkovo sa tak spomalí progresia imunitnej poruchy (imunodeficiencia). Počas niekoľko desiatok rokov snáď žiadna z infekcií a jej pôvodca nie je tak preskúmaný ako vírus HIV. A aj napriek tomu a rozsiahlym preventívnym opatreniam sa pandémia rozvíja naďalej.

 


90 %
Cieľom UNAIDS je, aby do roku 2020 90 % HIV infikovaných na svete poznalo  svoj HIV status.

90 %
Z diagnostikovaných HIV pozitívnych by malo minimálne 90 % užívať antiretrovírusovú liečbu.

90 %
A z liečených pacientov by 90 % malo mať nedetekovateľnú vírusovú nálož.

 

HIV testovanie?

Test je jediný spôsob, ako s určitosťou zistiť, či človek je alebo nie je infikovaný vírusom HIV. Test má zmysel vykonať väčšinou až 3 mesiace po prípadnom rizikovom správaní. Je ale dobré poznať zdravotný stav seba a svojho partnera ešte pred sexuálnym stykom! Existujú miesta, kde je možné dať sa otestovať anonymne a bezplatne.

 

Poznáte svoj HIV status?

Testovaniu sa mnohí vyhýbajú pre strach a obavu z následnej stigmatizácie. Aktuálne miesta na testovanie možno nájsť aj na www.domsvetlaslovensko.sk alebo získať na bezplatnej infolinke 0800 666 777.

Testovacie centrum a HIV poradňu nájdete  v priestoroch zdravotného strediska  na Babuškovej ulici 2 (číslo d. 8) v bratislavskom Ružinove. Centrum a poradňa budú dostupné v každý pracovný piatok od 16-tej do 19-tej hodiny. Testovanie bude prebiehať podľa pravidiel Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO), pričom tím Checkpointu tvorí pred-testový poradca, po-testový poradca a zdravotník. Prevádzku Checkpointu zabezpečuje občianske združenie Dom svetla Slovensko.

 

Zdroj informácií: 1 Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, dostupné na:

http://www.uvzsr.sk/docs/info/epida/HIV_k30jun2018.pdf